energieprestatiecontract

Voorbeeldrol gemeenten bij verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Het kabinet wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. In Nederland is maar liefst 40% van de CO2-uitstoot afkomstig van gebouwen. Gemeenten bezitten en exploiteren een groot aandeel van het maatschappelijk vastgoed en hebben daarom een belangrijke impact op de CO2-uitstoot. Een mooie kans voor verduurzaming die gemeenten kunnen en moeten pakken. Maar hoe?

Praktijkvoorbeeld: Vrijheid en merkidentiteit basis voor samenwerking

We horen regelmatig dat we meer moeten samenwerken, dat dit de sleutel is tot succesvolle initiatieven. Hóe je dat doet, blijft vaak onbekend. ‘Dat is maatwerk’, wordt dan gezegd. Of: ‘Ga het gesprek aan, de rest volgt vanzelf’. De initiatiefnemers van de Elfstedenhal in Leeuwarden pakten het concreter aan. Het resultaat is een les waar iedereen van kan leren.

Verduurzaming van gebouwen versnellen door middel van Energieprestatiecontracten

Energiebesparing in gebouwen zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan onze energie- en klimaatdoelen. Om dit te realiseren is een enorme versnelling nodig van de verduurzaming. Energieprestatiecontracten (EPC’s) kunnen hier een goede rol in spelen. De laatste jaren zien we een groei in het aantal EPC’s en in de omvang van die EPC’s. Binnen Europa wordt Nederland gezien als ‘emerging market’.

Tien Amsterdamse basisscholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft Stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam in 2014 tien meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je tien basisscholen in één keer op? Hoe gebruik je daarbij maximaal de kennis van de markt? Hoe kunnen zowel het binnenmilieu als de energieprestaties integraal worden verbeterd? Na evaluatie blijkt: een succesvolle aanpak, voor herhaling vatbaar.

Hulp voor gemeenten bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

Verduurzamen van vastgoed is een wens en een noodzaak voor veel gemeenten. Ze besparen niet alleen op kosten en CO2-uitstoot. Ze komen ook tegemoet aan wettelijke verplichtingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) introduceert ‘EPC-facilitators’: onafhankelijke deskundigen die gemeenten kunnen ondersteunen bij de voorbereiding en aanbesteding van Energieprestatiecontracten (EPC’s). En lanceert een nieuwe whitepaper met praktijkvoorbeelden en een handige Infographic.

Succes energieprestatiecontract Hanzehal in Zutphen krijgt vervolg

Met verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed kunnen gemeenten veel energie en energiekosten besparen en een belangrijke stap zetten naar energieneutraliteit. De financiële middelen om dit te bereiken zijn echter beperkt. Daarom voert de gemeente Zutphen een pilot uit met een energieprestatiecontract voor sport- en evenementenhal de Hanzehal.