energieprestaties

9 EPK-pilotprojecten gestart

Hoe kunnen bedrijven hun energieprestaties verbeteren? Welke maatregelen kunnen zij treffen? En hoe maken zij resultaten inzichtelijk, ook voor de toezichthouder van bevoegd gezag? De Energie Prestatie Keuring (EPK) kan hen daarbij helpen.