facilitair management

Aan het woord: Yvette Watson – FMN

‘Het allerliefste creëer je de ideale werkomgeving. Helaas loop je soms tegen grenzen aan. Een hele wezenlijke beperking van ons gebouw is dat 40% van onze werkplekken indirect of zelfs geen daglicht heeft. Hier kunnen we op dit moment niets aan veranderen. Het goede nieuws is dat we voornemens zijn om over vier jaar grootschalig te renoveren.’

Run op vervanging airco-installaties

Na 1 januari 2015 mogen geen koudemiddelen worden gebruikt voor service- of onderhoudswerkzaamheden aan koel- en klimaatregeling installaties. In Nederland gaat het om honderdduizenden installaties. Ozonverordening Klimaatbeheersingsinstallaties die ouder zijn dan tien jaar hebben R22 (Freon) als koelmiddel. Dit koelmiddel is als het vrijkomt schadelijk voor de ozonlaag. Vanaf 2010 verbiedt de Ozonverordening het bijvullen van koelsystemen HCFK’s (zoals R22). Met ingang van 2015 zijn echter ook geregenereerde HCFK’s uit den boze. Het verbod betekent dat vanaf 1 januari 2015 alle airco’s die nu draaien op het koudemiddel R22 niet meer kunnen worden gerepareerd of bijgevuld. Wat overblijft is een keus tussen het broeikasversterkende HFK of natuurlijke koudemiddelen. Wachttijden ‘Het verbod op R22 leidt tot een groot probleem,’ licht de directeur van Aircoheat Nick Martens toe. ‘We merken nu al een toename van bijna driehonderd procent ten opzicht van vorig jaar in de vervanging van airco-installaties.Als straks R22 niet meer mag worden toegepast […]

Onderzoek: kloof tussen MVO-beleving eindgebruikers en facilitair professionals

Voor veel werknemers wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen te weinig in de praktijk gebracht binnen hun organisatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Facility beleving in Nederland 2012’ van onderzoeks – en adviesbureau Integron. Onderzoeksuitkomsten Het onderzoek heeft de volgende uitkomsten opgeleverd: 14 procent vindt dat Facilitair Bedrijf niet duurzaam omgaat met gebruiksproducten 26 procent constateert gebruik duurzame energie binnen bedrijf 15 procent draagt niet bij aan verduurzamen organisatie, 35 procent doet dat wel 44 procent ziet dat hun werkgever het reizen met het openbaar vervoer stimuleert, maar 56 procent constateert dat dus niet. Tachtig procent van de ondervraagde facilitair professionals geeft aan dat hij binnen het facilitair bedrijf wel bezig is met duurzaamheid en MVO. Niettemin vinden werknemers dat dit nog onvoldoende zichtbaar is in de organisatie. Het onderzoek is gehouden onder 4.400 werknemers (eindgebruikers) en 182 facilitair professionals. Betrek werknemers […]

Facility manager vervult sleutelrol bij duurzaamheidsbeleid

Facility managers kunnen een grote rol spelen om duurzaamheidsbeleid in hun organisatie over het voetlicht te brengen. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek ‘Energie en leiderschap’ van Judith Verveen, meldt het Facility Management Magazine. Ontbrekende schakel Volgens Verveen ontbreekt er een schakel tussen het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering ervan op de werkvloer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ifmec, kenniscentrum voor facility management. Verveen pleit voor een ondernemende facility manager. De functie zit nu vaak ingeklemd tussen de strategische top, de technische staf en de bedrijfseconomische wetten voor ondersteuning. Innovatieve ideeen komen niet tot wasdom door gebrekkige interne communicatie en dat duurzaam energiebeleid niet als een urgent onderwerp wordt gezien. Cultuuromslag Volgens Verveen kan de cultuur en het gedrag van mensen binnen een organisatie veranderd worden door leiderschap te tonen. De facility manager kan in deze cultuuromslag een grote rol […]

Column: Mismatch tussen vraag en aanbod op kantorenmarkt

Het bericht op deze website van 14 juni jl. ‘Het Nieuwe Werken gedijt het beste in een nieuwbouwkantoor’ verdient volgens de auteurs van het rapport een toelichting. Het rapport gaat in op de invloed van ‘Het Nieuwe Werken’ op de kantooromgeving en is geschreven vanuit de ervaring die commercieel vastgoedadviseur CB Richard Ellis heeft met gebruikers. Opdrachtgevers met nieuwe wensen en eisen op het gebied van hun werkomgeving. Het zijn organisaties die steeds meer medewerkers van Generatie Y en Z in dienst hebben en willen aantrekken. Deze generaties zijn gericht op samenwerken en communicatie. Medewerkers maken minder onderscheid tussen privé en werk; Ze willen flexibel en mobiel werken. De invloed hiervan op de werkomgeving blijft niet onopgemerkt. Bezettingsgraden van kantoren nemen af en toch wil de medewerker een inspirerende werkomgeving die als ontmoetingsplek fungeert. Dwingende noodzaak dus om de betekenis van […]

Download: whitepaper van Facilitair Management

Het tijdschrift Facilitair Magazine heeft een whitepaper uitgegeven met daarin vijf artikelen. Artikelen Vastgoed meervoudig programmeren Volgens auteur Rinus Vader is het voorkomen van voortijdige leegstand of sloop een grote winst in duurzaamheid in vastgoed. Dit kan door gebouwen of bouwelementen al vanaf de bouw geschikt te maken voor een volgende functie of ten minste voor een breed programma van eisen, om daarmee de kans op een toekomstige mismatch te beperken. Duurzame huisvesting vraagt om een integrale aanpak De auteurs Bart Brink en Ellis ten Dam pleiten voor een integrale aanpak bij duurzame huisvestingsprocessen. Oplossingen dienen integraal beoordeeld te worden op kwalitatieve, kwantitatieve en financiële analyse aspecten. De integraal adviseur moet als generalist in staat zijn om hierin een regierol te vervullen. Deze adviseur is een intermediair tussen de specialist en de eindgebruiker. Huisvesting benaderd vanuit kosten De auteurs Peter […]