facility management

Cruciale rol voor facility managers bij klimaatopgave

Facility managers spelen een cruciale rol bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het realiseren van de klimaatdoelen en ze willen die rol ook pakken. Zo bleek bij het FMN voorjaarscongres ‘Connect XL: Op weg naar Parijs – de rol van facility managers in onze klimaatopgave’, dat FMN samen met CFP Green Buildings organiseerde.

Duurzaamheid bepaalt de blik van facilitair managers

Facilitair managers zien duurzaamheid als het belangrijkste thema voor hun inkoopbeleid. Kosten spelen daarbij een ondergeschikte rol. In het facilitaire domein gaat – exclusief vastgoed – bijna 33,5 miljard euro om: 4,5% van het bruto binnenlands product. Dit is een stijging van 2,9% ten opzichte van de laatste meting in 2017.

World Workplace Europe meets Facility for Future in Amsterdam

De Kromhouthal in Amsterdam is op 20, 21 en 22 maart 2019 het toneel van Facility for Future en World Workplace Europe. IFMA, de International Facility Management Association, en FMN, de Nederlandse beroepsvereniging voor het facilitaire domein, slaan samen met de partners van Facility for Future de handen ineen voor een eenmalige combinatie van deze twee events.

FMN gaat verder waar energielabels stoppen

De gebouwde omgeving heeft een aanzienlijk aandeel in het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daarmee komen ook facility managers nadrukkelijk in beeld. Zij hebben veel invloed op de energieprestatie van gebouwen en op het gedrag van mensen die deze gebouwen gebruiken. Om die reden draagt FMN actief bij aan de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen.

Aan het woord: Yvette Watson – FMN

‘Het allerliefste creëer je de ideale werkomgeving. Helaas loop je soms tegen grenzen aan. Een hele wezenlijke beperking van ons gebouw is dat 40% van onze werkplekken indirect of zelfs geen daglicht heeft. Hier kunnen we op dit moment niets aan veranderen. Het goede nieuws is dat we voornemens zijn om over vier jaar grootschalig te renoveren.’

Social return, werk verplichting of juist verlichting?

Facility managers opgelet: draag bij aan een boeiend onderzoek! FMN en GreenFox doen een marktonderzoek naar de kansen van Social Return binnen huisvesting- en facility management. Neem 7 minuten de tijd om de enquête in te vullen en 1 minuut om dit bericht te delen. Invullen is mogelijk tot 20 juli. Namens de initiatiefnemers, bedankt!