FMN

FMN gaat verder waar energielabels stoppen

De gebouwde omgeving heeft een aanzienlijk aandeel in het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daarmee komen ook facility managers nadrukkelijk in beeld. Zij hebben veel invloed op de energieprestatie van gebouwen en op het gedrag van mensen die deze gebouwen gebruiken. Om die reden draagt FMN actief bij aan de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen.

Big data zorgt voor een snellere verduurzaming

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is één van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment. Facility managers spelen bij het realiseren van die opgave een belangrijke rol. FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, gaat om die reden haar leden helpen om als duurzaamheidsmanager grote impact te maken op hun gebouwen en de mensen die daar wonen, werken, studeren of anderszins verblijven.

Nieuwe whitepaper over conditiemeting gebouwde omgeving

In de whitepaper ‘Conditiemeting gebouwde omgeving, instrument als bouwsteen voor onderhoudsmanagement in relatie tot risicobeheersing’ gaat Rinus Vader in op de NEN 2767-1:2017. Met deze norm wordt risicogedreven onderhoud mogelijk, het is een methode om de conditie van gebouwdelen eenduidig vast te leggen.