gebiedsontwikkeling

Dutch Green Building Week 2014

De Dutch Green Building Council (DGBC) organiseert van 22 tot en met 26 september 2014 de vierde editie van de Dutch Green Building Week. Hiermee sluiten we wederom aan bij de World Green Building Week. Het doel van de Dutch Green Building Week is om te laten zien welke belangrijke rol duurzame gebouwen spelen in gezondere, duurzamere gemeenschappen.

Column: Een gebouw zonder omgeving, is als een boot op het land

(Door Nynke Sijtsma, Rijksgebouwendienst) – Het is goed dat er steeds meer aandacht komt voor het fenomeen gebiedsontwikkeling. Met meer partijen uit de vastgoedketen en belanghebbenden samen een gebied ontwikkelen leidt tot kostenbesparingen, betere ruimtelijke kwaliteit, meer veiligheid en sociale cohesie en, last but not least, tot meer duurzaamheid. Gemeenschappelijkheid Ik zie gebiedsontwikkeling op dit moment als een goed samenspel van het gemeenschappelijk inrichten, beheren en onderhouden van een gebied, het delen van voorzieningen en een gemeenschappelijk energievoorziening. Daarbij is het belangrijk om een gedeeld beeld te hebben van de kwaliteit en functies van het gebied. Die gemeenschappelijkheid is meteen het grootste dilemma, want normaal gesproken is men geneigd te kijken naar de problematiek van alleen het eigen gebouw, en dat is vaak al moeilijk genoeg. Als je de omgeving bij je gebouw wilt betrekken, vraagt dat nog veel meer […]