gebouwbeheer

Krijg inzicht in toepassingsmogelijkheden ISO 55000 voor strategisch gebouwbeheer

De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie, geeft een instrument in handen om ‘assets’, waaronder gebouwen, gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders. De NVDO-cursus ‘ISO 55000 Strategisch Gebouwbeheer’ geeft deelnemers waardevol inzicht in de wereldwijde normering.

Bijeenkomst 12 oktober: Energie in bestaande utiliteitsgebouwen

Het besparen van energie in bestaande utiliteitsgebouwen zoals kantoren, ziekenhuizen en zwembaden in niet meer vrijblijvend. Uiteraard zijn facility managers en gebouwenbeheerders vanuit hun groene hart en visie op duurzaamheid hier al lang van overtuigd. Maar ook vanuit Europa en het Rijk komen er steeds meer maatregelen. Tijdens de bijeenkomst Energie in utiliteitsgebouwen wordt er dieper ingegaan op wat ‘moet’ en vooral wat ‘kan’.

Meesterwerken Van Gogh verdienen superieur beheer

Toen Ben van der Stoop in dienst trad als gebouwbeheerder bij het Van Gogh Museum, trof hij een schitterend gebouw, ontworpen door de toparchitecten Rietveld en Kurokawa. Het onderhoud was echter voor verdergaande optimalisatie vatbaar. Bovendien verliep de samenwerking stroef tussen het Van Gogh Museum, het Rijksvastgoedbedrijf en de onderhoudspartijen. Elkaar voortdurend zwarte pieten toeschuiven was er ongemerkt ingeslopen. Het was duidelijk dat het onderhoud en beheer structureel anders aangepakt moest worden om de situatie vlot te trekken.