gebouwen

Nieuwe opleiding TVVL geeft invulling aan dringende behoefte installatiesector

In de installatiesector bestaat een dringende behoefte aan goed opgeleide mensen die in staat zijn om op conceptueel niveau verschillende technische disciplines te koppelen. In gebouwen zijn steeds meer technische installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en comfort. Bovendien worden gebouwen vaker verbonden met hun omgeving om slim energie uit te wisselen.

Hulp bij naleving milieuregels op energiegebied

Gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq) zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Het gaat om maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Daarover zijn afspraken gemaakt – die in het Energieakkoord en in art. 2.15 van het Activiteitenbesluit staan.

Trigger bedrijven om te investeren in energie-innovaties

De bestaande zakelijke gebouwen in Nederland verbruiken te veel energie. Innovaties om dit energieverbruik terug te dringen, zijn volop beschikbaar. Helaas blijven ze vaak op de plank liggen. Hoe komt dit? En hoe kunnen we er voor zorgen dat de gebouweigenaren en de betrokken marktpartijen deze energie-innovaties wél toepassen?

Blog: ‘Kathedralen van de 22e eeuw’

Vroeger bouwden we kathedralen. Met gezond boerenverstand werd nagedacht over bescherming tegen weersinvloeden. De natuur zelf zorgde deels voor oplossingen. Dikke muren beschermden tegen extreme kou en hitte, hout en vuur deden de rest. Het besef dat de daaropvolgende economische groei en welvaart uiteindelijk leidt tot uitputting van onze aarde is doorgedrongen.

De complexe relatie van gezondheid en gebouwen

De Dutch Green Building Council geeft in toenemende mate aandacht aan gezondheid in combinatie met de gebouwde omgeving. Wat maakt een gebouw een gezonde omgeving voor mensen? Gaat het alleen om productiviteit of speelt er meer? Drie nieuwe bestuursleden van de DGBC geven hun visie.

Whitepaper RETscreen

Wie niets doet aan het huidige energieverbruik van zijn gebouw, ziet zijn cashflow richting energieleveranciers gaan. Besparen op deze cashflow is de basis van de financiële onderbouwing voor een project waarbij energiereductie, duurzame energieproductie en een gezond binnenklimaat worden gerealiseerd.

Blog Arjan Schrauwen: ‘PCM’s hebben de toekomst’

U heeft vast wel eens gehoord van Phase Change Materials (PCM’s). Het zijn materialen waarvan de faseverandering van vast naar vloeibaar en andersom wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te staan (en overigens ook koude, afhankelijk hoe je thermodynamische definities interpreteert). Vroeg of laat zijn PCM’s de normaalste zaak van de wereld.