Gemeente Den Haag

Unieke samenwerking: ‘Haagse overheidsgebouwen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal’

Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag die op donderdag 27 september 2018 is ondertekend. ‘We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren een slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.’

Den Haag: 4,8 miljoen euro voor binnenklimaat basisscholen

De gemeente Den Haag trekt 4,8 miljoen euro uit voor onder meer de verbetering van het binnenklimaat. Het bedrag heeft betrekking op zestig basisscholen. Meer nieuwbouwbudget Daarnaast wordt er nog 1,7 miljoen uitgetrokken voor betere toiletten. De investering omvat een periode van vijf jaar. Ook wil het Haagse college dat schoolbesturen vanaf 2012 bij de gemeente een toeslag van tien procent op het nieuwbouwbudget voor lesgebouwen kunnen aanvragen. Extra geld in 2010 In 2010 heeft de gemeenteraad al 8,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat. Met dit bedrag konden ongeveer 90 van de 150 schoolgebouwen worden aangepakt. Onderzoek BNA Eerder dit jaar werd uit onderzoek van BNA bekend dat het binnenklimaat na het realiseren van nieuwe installaties nog niet voldoende was. Bron: EnergieVastgoed

Video van de week: De Tempel in Den Haag

Een monument van energielabel G naar A brengen, het is mogelijk. Aurelius Monumenten, dochter van vastgoedpartij Motonic, heeft rijksmonument De Tempel in Den Haag gerenoveerd tot energielabel A. Warm Bouwen concept WarmBouwen heeft ervoor gezorgd dat beperkte bijverwarming en -koeling nodig is. Met warm bouwen krijgt De Tempel een binnenjas van langzaam en lauw stromend water. Het gevolg is dat er heel kleine temperatuurschommelingen zijn. Daarnaast wordt sensor gestuurde verlichting, warmte-koude-opslag en natuurlijke ventilatie toegepast. Waarde toevoegen Door het project wordt waarde toegevoegd aan het gebouw en waarde voor de gebruiker, op een duurzame manier. De afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag gaat De Tempel 10 jaar huren. Bekijk de video