Gemeente Rotterdam

Strategische keuze voor ESCo-formule

De gemeente Rotterdam neemt de verduurzaming van haar vastgoed serieus. Het programma Rotterdamse Groene Gebouwen schetst de aanpak. De gemeente koos voor de centralisatie van het vastgoedmanagement. Vervolgens verduurzaamt de afdeling Stadsontwikkeling clusters gebouwen via een vaste systematiek.

Gemeente Rotterdam – case (2) – 8 aanbevelingen voor een ESCo-contract

In april 2011 heeft de gemeente Rotterdam een contract gesloten om het beheer en onderhoud van negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uit te besteden aan hoofdaannemer Strukton en Hellebrekers Technieken. Het contract geldt als het eerste ESCo-contract van Nederland. Project – en contractmanager Gert-Jan de Looze van de gemeente Rotterdam geeft een aantal aanbevelingen aan andere gebruikers. Resultaten In deel 1 van deze case is ingegaan op de inhoud van het ESCo-contract tussen de gemeente Rotterdam en hoofdaannemer Strukton. Met het prestatiecontract worden – naar verwachting – de volgende resultaten behaald: Vermindering CO2-uitstoot Energiebesparing van 34 procent omgerekend 4,7 miljoen euro (over tien jaar) Besparing op de onderhoudsbegroting: 1,1 miljoen euro Ontzorging van de gemeentelijke organisatie. Strukton is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer en het bijbehorende klachtenonderhoud Vernieuwing van ‘zwakke’ componenten van de installaties Comfortverhoging door onder meer […]

Gemeente Rotterdam – case (1) – Maasstad pioniert met ESCo-model

In april 2011 heeft de gemeente Rotterdam een contract gesloten om het beheer en onderhoud van negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uit te besteden aan hoofdaannemer Strukton en Hellebrekers Technieken. Het contract geldt als het eerste ESCo-contract van Nederland. Hoe wordt een dergelijk project opgestart en welke resultaten zijn er te melden tot nu toe? Project – en contractmanager Gert-Jan de Looze van de gemeente Rotterdam geeft uitleg. Doelstelling De doelstelling van het klimaatbureau van de gemeente Rotterdam, de Rotterdam Climate Initiative, is om de CO2-uitstoot van de gemeente te halveren ten opzichte van 1990. ECN heeft berekend dat de uitstoot in deze gemeente in 1990 24 Mton bedroeg. In 2025 mag de uitstoot niet meer dan 12 Mton zijn. Voor de gebouwde omgeving ligt het doel op 1,1 Mton in 2025. De eerste stap is de verduurzaming van […]

Uitgelicht: ESCo-contract gemeente Rotterdam

In het rapport ‘Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen op een rij gezet. Het ESCo-contract (Energy Service Company), waarbij een aantal Rotterdamse zwembaden worden verduurzaamd, wordt door het ministerie gezien als een voorbeeldproject. De gemeente Rotterdam is zelfs door het ministerie aangewezen als proeftuin om het ESCo-model op haar gemeentelijk vastgoed toe te passen. Hoe ziet zo’n contract er dan uit? Beoogde resultaten Sinds 1 april is een ESCo verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van negen Rotterdamse zwembaden. Het project wordt gefinancierd door de gerealiseerde energiebesparing gedurende tien jaar. Het contract werd gesloten tussen de gemeente Rotterdam en ESCo Invest BV, een onderdeel van bouwer Strukton en dient het volgende op te leveren: Energiebesparende maatregelen. Deze leveren de komende tien jaar een gegarandeerde besparing op de energiekosten […]