Green Deal

Minister Bruins tekent Green Deal voor duurzame zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft 10 oktober de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Unieke samenwerking: ‘Haagse overheidsgebouwen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal’

Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag die op donderdag 27 september 2018 is ondertekend. ‘We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren een slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.’

Green Deal Ultra Diepe Geothermie ondertekend

30% van de warmte die de industrie nodig heeft zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. Met de ondertekening van de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) is een belangrijke stap gezet om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van deze technologie.

Green Deal voor verspreiden restwarmte

De provincie en het Rijk tekenden op 18 mei met de gemeente Hengelo en 5 private partijen de Green Deal over de verspreiding van restwarmte van AkzoNobel. De restwarmte verwarmt andere bedrijven en woningen. Dit bespaart energie en er komt daardoor minder CO2 vrij.

Nieuwe online inspiratiebron voor biobased bouwen

Welke biobased materialen zijn er? Voor het antwoord op dit soort vragen kun je vanaf 10 februari terecht in de gratis toegankelijke Kennisbank Biobased Bouwen. Dit nieuwe online informatieportaal bevat een overzicht van biobased projecten, materialen en producten, dat in de loop van de tijd verder wordt uitgebreid.

Opinie: Een zuinige regering heeft de kansen voor het oprapen

Door Marcel Engels (voorzitter UNETO-VNI) – Alles wijst erop dat duurzame energie de komende decennia hét economische succesnummer wordt. En juist in deze veelbelovende sector is Nederland inmiddels in de Europese achterhoede beland. De overheid wil wel dat er iets verandert, maar het ontbreekt aan visie en daadkracht om effectieve maatregelen te nemen. Gelukkig is er ook goed nieuws: het bedrijfsleven wacht niet langer af tot de overheid in actie komt. We beschikken over voldoende kennis en middelen om zélf een omslag teweeg te brengen. Mouwen opstropen Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de energiebesparing in Nederland al jaren achterblijft bij de ambities van de overheid. Allerlei goedbedoelde maatregelen hebben niet of nauwelijks effect gehad. Vaak komt dat doordat het beleid halfslachtig is. Zo heeft de decentrale energieopwekking een plaats gekregen in de Green Deals, maar geeft de overheid […]