grondstoffen

Opinie: Hergebruik als verdienmodel

Door Michel Baars – De overgang van lineair naar circulair denken is misschien wel een van de meest interessante ontwikkelingen binnen de gebouwde omgeving. Want wat gebeurt er als gebouwen niet alleen grondstoffen gebruiken, maar ze ook opleveren? De bestaande gebouwenvoorraad brengt zo geld op. En dat biedt verschillende betrokkenen in de keten nieuwe verdienmodellen. Gebouwen als grondstofleverancier De afgelopen jaren verschoof het overschot in de gebouwde omgeving van vraag naar aanbod. Het gevolg: leegstand en gebouwen die geld kosten […]