informatie

Webinar over informatieplicht energiebesparing

Is het energieverbruik van een bedrijf of organisatie meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gasequivalenten? Dan geldt er een Informatieplicht waar het bedrijf en/of organisatie per 1 juli 2019 aan voldaan moet hebben. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat licht de informatieplicht toe in het informatieve webinar ‘Informatieplicht vereist actieve houding bedrijven en instellingen bij energiebesparing’. Bekijk het webinar hier!

Toolbox biedt uitkomst in keuzes bij het verduurzamen van gebouwen

Het verduurzamen van gebouwen is één van dé opgaven voor heden en toekomst. Verduurzamen blijkt echter een containerbegrip en het aanbod aan informatie en hulp is enorm. Daarin biedt het Platform Duurzame Huisvesting nu een uitkomst. Middels een toolbox kan een ondernemer, huurder, verhuurder of andere geïnteresseerde zijn of haar wensen met betrekking tot het verduurzamen van gebouwen aangeven, waarna alleen relevante informatie wordt getoond.