installatiesector

Nieuwe opleiding TVVL geeft invulling aan dringende behoefte installatiesector

In de installatiesector bestaat een dringende behoefte aan goed opgeleide mensen die in staat zijn om op conceptueel niveau verschillende technische disciplines te koppelen. In gebouwen zijn steeds meer technische installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en comfort. Bovendien worden gebouwen vaker verbonden met hun omgeving om slim energie uit te wisselen.

Blog Arjan Schrauwen: ‘PCM’s hebben de toekomst’

U heeft vast wel eens gehoord van Phase Change Materials (PCM’s). Het zijn materialen waarvan de faseverandering van vast naar vloeibaar en andersom wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te staan (en overigens ook koude, afhankelijk hoe je thermodynamische definities interpreteert). Vroeg of laat zijn PCM’s de normaalste zaak van de wereld.

Rob van Bergen: “Ieder gebouw verbruikt meer energie dan verwacht”

ISSO-directeur Rob van Bergen zag 2014, het 40e levensjaar van zijn kennisinstituut voor de installatiesector, als het jaar van de waarheid. Hij kijkt trots terug. “We hebben de bouw- en installatiesector voorzien van standaarden.” In januari 2014 kenmerkte u op PlatformDuurzameHuisvesting.nl het afgelopen jaar als ‘het jaar van de waarheid’. Wat heeft dit jaar ISSO gebracht?

UNETO-VNI maakt techniek achter Nederland zichtbaar via social media

Vanaf deze week staat de inventiviteit van de Nederlandse installatiebranche volop in de schijnwerpers. UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, lanceert vandaag tijdens de Energie Vakbeurs in Den Bosch namelijk de social media campagne ‘De techniek achter Nederland’. Hiermee brengt de ondernemersorganisatie samen met leden en andere betrokken partijen het belang van techniek onder de aandacht van zakelijke opdrachtgevers én het grote publiek.

Vier nominaties voor ISSO Award 2013

Vier innovatieve producten zijn genomineerd voor de ISSO-award 2013, een ereprijs voor de installatiesector. Donderdag 19 september wordt de winnaar gekozen tijdens de ISSO-najaarsbijeenkomst. ISSO Award 2013 De projectvoorwaarden voor de ISSO Award 2013 zijn: duurzaam en innovatief en er moet voor het project gebruik zijn gemaakt van de kennis van ISSO.  Rob van Bergen, jurylid en directeur van ISSO: “Opmerkelijk is dat de genomineerde bedrijven hecht samenwerken met andere bedrijven. Samenwerking blijkt vaak de bakermat van innovatie”. Binnenklimaat Van […]

Installatiebranche werkt aan kwaliteitssysteem duurzame energie

Agentschap NL werkt samen met marktpartijen voor een kwaliteitssysteem voor installateurs van duurzame energie. Dit om de consument te informeren wat voor kwaliteit hij kan verwachten. Eind 2012 moet het certificaat klaar zijn. Doelgroep Het kwaliteitscertificaat is bedoeld voor installateurs van zonne-energie, warmtepompen, bodemenergie en bio-energie in de gebouwde omgeving. De certificering gaat verder dan enkel de installateur. Er wordt getoetst op de kwaliteit van de ontwerper, de dakdekker, adviseur of bronboorder. Het certificaat wordt niet verplicht. Wel moeten aannemers […]

Agentschap NL en ISSO organiseren praktijkseminar voor installatiesector

Agentschap NL en ISSO organiseren dinsdag 11 oktober (morgen) een praktijkseminar voor installateurs, gebouwbeheerders en facilitair managers. Europees beleid Op Europees niveau wordt er steeds meer energiebeleid ontwikkeld, wat zijn effect heeft op de Nederlandse regels. De komende jaren (2011 t/m 2013) krijgt de installatiesector te maken met een groot aantal aangescherpte wetten of nieuwe wetten, normen en richtlijnen. Implementatie nieuwe wetgeving Tijdens de seminar komen de in ontwikkeling zijnde normen, veranderingen in wetgeving en opleidingseisen aan de orde. Door […]