ISSO

Blog Arjan Schrauwen: ‘PCM’s hebben de toekomst’

U heeft vast wel eens gehoord van Phase Change Materials (PCM’s). Het zijn materialen waarvan de faseverandering van vast naar vloeibaar en andersom wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te staan (en overigens ook koude, afhankelijk hoe je thermodynamische definities interpreteert). Vroeg of laat zijn PCM’s de normaalste zaak van de wereld.

Systematiek Energielabel Utiliteit

In de utiliteitsbouw geldt sinds 1 juli 2014 een nieuwe regeling voor het vaststellen van het Energielabel. Voor bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen is de BRL 9500-03 de primaire richtlijn, in combinatie met ISSO-publicatie 75.1, voor het bepalen van het Energielabel. Maar om de zeer zuinige utiliteitsgebouwen, vooral nieuwbouw of zeer sterk gerenoveerde panden, een beter label te kunnen geven, is de BRL 9500-06 in combinatie met het nieuwe hoofdstuk 8 in ISSO-publicatie 75.1 ontwikkeld, oftewel de Detailmethode.

Rob van Bergen: “Ieder gebouw verbruikt meer energie dan verwacht”

ISSO-directeur Rob van Bergen zag 2014, het 40e levensjaar van zijn kennisinstituut voor de installatiesector, als het jaar van de waarheid. Hij kijkt trots terug. “We hebben de bouw- en installatiesector voorzien van standaarden.” In januari 2014 kenmerkte u op PlatformDuurzameHuisvesting.nl het afgelopen jaar als ‘het jaar van de waarheid’. Wat heeft dit jaar ISSO gebracht?

Hoe organiseer ik duurzaam beheer en onderhoud in mijn gebouw?

Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO®) van klimaatinstallaties in gebouwen geeft een methode om deze problemen aan te pakken. Met een resultaatgericht onderhoudscontract kunt u resultaten oogsten. Een resultaatgericht contract is gebaseerd op de principes van samenwerking en de leidraad prestatiecontracten van het Platform Duurzame Huisvesting en AT Osborne.

Column Rob van Bergen: Meest duurzame gebouw? Bewijs dat maar eens!

Met enige regelmaat komt u ze tegen, die berichten over het ‘meest duurzame gebouw’, dat nu toch echt gerealiseerd is. Het klinkt als een soort verbetering van een wereldrecord duurzame gebouwen. Met dit verschil dat een regulier wereldrecord in de sport eenduidig en volgens strenge regels is vastgesteld, en het nieuwe wereldrecord duurzaamste gebouw niet. Een beetje teveel wind in de rug en je nieuwe record hardlopen telt niet mee; een voetje op de rand van de baan en je bent gediskwalificeerd.

Controle binnenklimaat gebouw

Een slecht binnenklimaat wordt vaak genoemd als oorzaak van onder meer gezondheidsklachten. Maar wanneer is de temperatuur in een gebouw gezond en aangenaam? Mensen die een ruimte behaaglijk vinden, verwijzen meestal naar de temperatuur en daarmee naar de installatie. Toch bepaalt niet alleen de installatie of het warm of koud is. Ook een koude vloer of luchtbeweging is van invloed. Zo kan een briesje in de zomer verfrissend zijn, maar in de winter aanvoelen als onaangename tocht.

NVDO Sectie Sog Ontbijtbijeenkomst Duurzaam, Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

NVDO Sectie SOG organiseert op vrijdag 10 oktober a.s. een ontbijtbijeenkomst bij WTC Schiphol Airport. Een fantastische omgeving, waar duurzaam beheer en onderhoud met succes is geïmplementeerd én een omgeving waar het zelfs ’s morgens vroeg levendig is. Thema van deze 5e inspirerende ontbijtsessie op het gebied van Duurzaam Beheer en Onderhoud is: Duurzaam Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

BuildUpSkills

Succesvolle verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om up-to-date vakmanschap! Door de Europese energiedoelstellingen voor 2020 neemt de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de komende jaren een grote vlucht. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met een snel groeiend aanbod aan innovaties en nieuwe producten die deze verduurzaming mogelijk maken.

Column Rob van Bergen: Zon zoekt … kwaliteit!

Met deze ietwat flauwe zinspeling (gepikt bij Natuur & Milieu voor een collectieve inkoopactie van zonnepanelen) heb ik toch even uw aandacht gevangen. Want we kunnen de zon toch kwaliteit niet ontzeggen. Een betrouwbare energiebron die miljarden jaren meegaat, wat wil je nog meer! Terecht dat we die bron steeds meer inzetten, vooral ook om individueel minder afhankelijk te worden van allerlei instabiele regimes van energiebedrijven (ja, ze hebben mij nog niet helemaal van hun goede intenties overtuigd, dat leest u goed).

ISSO 40 jaar: The next generation en co-creatie staan centraal

2014 is een bijzonder jaar. Want dit jaar kan de installatiesector zijn toekomst bepalen. Pakken we de vele kansen die voor het oprapen liggen? Kansen in bijvoorbeeld opleiding, kwaliteitsborging, vergrijzing, ICT en co-creatie? 2014 is ook een bijzonder jaar omdat uw kennisinstituut ISSO, opgericht door de installatiesector, 40 jaar bestaat.