Jan Rotmans

Rotmans: “Energieneutraal in 2030 van de bebouwde omgeving is mogelijk”

Jan Rotmans, professor ‘Transitiemanagement’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is een van de twee key note sprekers tijdens het symposium ‘Groen vastgoed, goed verhuurd?’. Rotmans betoogt dat het technisch mogelijk om de huidige bebouwde omgeving in 2030 energieneutraal te krijgen. Rotmans: “Technisch is dit mogelijk, dat heb ik Ecofys laten doorrekenen. De ‘bottle-neck’ zit hem in de organisatie en de samenwerking”. Kunt u een tipje van de sluier geven, wat wordt uw boodschap tijdens het symposium? Rotmans: “Mijn rol is het vuurtje opstoken. Ik zal de urgentie benadrukken, in economisch, sociaal en ecologisch opzicht, waarom verduurzaming van de bestaande bouw nodig is. Duurzame maatregelen zouden nog steeds te duur zijn, is de perceptie van sommigen. Onderzoek toont aan dat duurzame panden meer opleveren dan niet-duurzame panden. Maar duurzaamheid zit nog niet in het DNA van de vastgoedwereld. De juiste partijen komen nog […]

Rotmans: “Heffing nieuwbouw om perverse marktprikkels tegen te gaan”

Jan Rotmans, professor ‘Transitiemanagement’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is een van de twee key note sprekers tijdens het symposium ‘Groen vastgoed, goed verhuurd?’. Hoe ziet Rotmans de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland? Het gesprek start over het VPRO-programma ‘Slag om Nederland’. Bij de eerste aflevering van dit programma, is een mechanisme binnen de vastgoedwereld, verdienen aan nieuwbouw, inzichtelijk gemaakt door in te zoomen op het nieuwe hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Naar verluidt hebben de partners van KPMG samen 25 miljoen euro verdiend aan het nieuwe kantoor. Het adviesbureau, dat zich voorstaat op haar duurzame imago, laat vijfhonderd meter verder een leeg kantoor achter. Tijdens de Nacht van de Duurzaamheid werd het nummer ‘Rebel, Rebel’ gedraaid terwijl u het podium opkwam. Komt de rebel in u los als u de case van KPMG ziet? Rotmans: “Ik ben altijd […]