kennisplatform

Nieuw bestuur voor TVVL

Kennisplatform TVVL heeft een nieuw bestuur. Tijdens de Algemene Vergadering kozen de leden met grote meerderheid van stemmen Henk Willem van Dorp als voorzitter en Joes van Asten als secretaris/penningmeester.