klimaatdoelstellingen

Klimaatinnovatie gestimuleerd met MOOI-regeling

De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat open met € 65 miljoen. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een integrale aanpak hebben innovaties een grotere kans op succes.

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven: de rol van de accountant

Naast de energiebesparingsplicht voor maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, is er nu ook een wettelijke informatieplicht voor de genomen maatregelen. Dit geldt voor bedrijven en instellingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken. Wat kan uw accountant voor u doen bij de energiebesparingsplicht en de daarbij horende informatieplicht?

Amsterdam: “Klimaatneutrale gemeentegebouwen in 2015 onrealistisch”

De doelstelling om alle Amsterdamse gemeentegebouwen in 2015 100 procent klimaatneutraal te maken, is niet realistisch. In het meest gunstige scenario wordt de CO2-uitstoot over vier jaar met 22 procent verminderd. Te ambitieus Dit meldt het Parool. De gemeente Amsterdam heeft haar klimaatplannen geëvalueerd met als conclusie: ‘Een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015 is hiermee uitgesloten’. Tijdens het vorige college zijn de verregaande doelstellingen onder leiding van wethouder Marijke Vos geformuleerd. In 2025 zou de uitstoot van CO2 met veertig […]