klimaatinstallaties

An inconvenient truth: de illusie van duurzaamheid ontkracht

Tot op heden ontbreekt het aan inzicht in de kosten voor de gebruikers van commercieel vastgoed voor de klimaatinstallaties in gebouwen. Nu is er een onderzoek gedaan naar de onderhoudskosten van klimaatinstallaties in relatie tot de energielabels van commercieel vastgoed in Nederland. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Standaard bestektekst luchttechnische apparaten

Een standaard bestektekst voor luchttechnische apparaten is een feit, dankzij een samenwerking tussen Rijksvastgoedbedrijf en De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten. Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt de bestektekst om het prestatieniveau van klimaatinstallaties in bestaande en nieuwe kantoorgebouwen vast te leggen.

5 vragen en antwoorden over inregelen klimaatinstallaties Rijksgebouwen

Met het ‘Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB) kan 15 procent energie bespaard worden in gebouwen. Lees hier vijf vragen en antwoorden over dit besparingsproject van de Rijksgebouwendienst. 5 vragen en antwoorden over klimaatinstallaties 1. Wat is FCIB? FCIB betekent het optimaal inregelen van de klimaatinstallatie in gebouwen. Het (thermisch) comfort wordt hiermee verbeterd, terwijl het energieverbruik vermindert. Klimaatinstallaties worden gecontroleerd en waar nodig aangepast, zodat de ventilatielicht op de juiste manier wordt verdeeld. 2. Wat zijn de voordelen van […]

Facilitair manager past Wet Milieubeheer amper toe

De bekendheid over de toepassing van de Wet milieubeheer, die bedrijven verplicht tot energiebesparing, moet beter. Die conclusie trekt AgentschapNL uit een onderzoek onder facilitair managers in vastgoed, zorg en utility. Driekwart van hen blijkt niet op de hoogte van instrumenten als EPA (energieprestatie advies) en IPS (Installatie Performance Scan), waarmee organisaties maatregelen kunnen uitvoeren om energie te besparen. Door de economische crisis verwachten de ondervraagden de komende tijd minder van zulke maatregelen te nemen. Energiebesparing en klimaatinstallaties Uit het […]