klimaatneutraal

Subsidie voor advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Vanaf 1 mei 2019 kunnen aanbestedende diensten subsidie krijgen voor het inwinnen van extern advies bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het moet gaan om een aanvullende kennisvraag die niet met eigen beschikbare kennis en capaciteit beantwoord kan worden. In totaal is er in 2019 ruim € 1 miljoen beschikbaar voor deze subsidie – verdeeld in twee categorieën.

Unieke samenwerking: ‘Haagse overheidsgebouwen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal’

Uiterlijk in 2040 zijn de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal. Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag die op donderdag 27 september 2018 is ondertekend. ‘We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren een slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.’

Samsom: ‘Wijk voor wijk woningen verduurzamen’

Een structureel programma, wijk voor wijk, om Nederlandse woningen energetisch op orde te maken. Dat is volgens Diederik Samsom nodig, zo zei hij in zijn keynote op Building Holland. De kans is groot dat hij deze aanpak gaat adviseren aan het kabinet, aangezien Samsom door het kabinet is gevraagd de onderhandelingen te doen voor het nieuwe Klimaatakkoord met de gebouwde omgeving.

Met duurzame renovatie naar een klimaatneutrale campus

De Radboud Universiteit Nijmegen voert al sinds de jaren negentig een actief energiebeleid en is als deelnemer aan de MJA3 van de RVO gericht op duurzame renovatie. Drie direct betrokkenen vertellen hoe zij universiteitsgebouwen verduurzamen. Een voorproefje op hun lezing tijdens de Dutch Green Building Week op 30 september bij het Platform Duurzame Huisvesting.

IJsverwarming maakt gemeentehuis klimaatneutraal

Het nieuwe gemeentehuis in Peel en Maas, dat later dit jaar wordt geopend, krijgt een zo goed als klimaatneutrale verwarming en koeling. IJsverwarming gaat de huidige op gas gestookte verwarming en koeling vervangen. Hierdoor is de CO2-uitstoot nagenoeg nul. Elektriciteit voor het aandrijven van de installatie komt vooral van zonnecollectoren.

Amsterdam en Rotterdam zetten in op warmte en koude

Zowel Amsterdam als Rotterdam gaan grootschalig investeren in duurzame koude en stadswarmteprojecten. Tienduizenden woningen moeten gaan verwarmd worden met duurzame bronnen zoals restwarmte uit de haven. In Rotterdam moet in 2030 zelfs de helft van het vastgoed duurzaam verwarmd en gekoeld worden. Amsterdam: Houthaven De nieuwbouwwijk Houthaven is aangesloten op duurzame koude en stadswarmte van Westpoort Warmte, een joint venture tussen Nuon Warmte en Afval Energiebedrijf van de gemeente Amsterdam. DWA is verantwoordelijk voor het definitief ontwerp en het bestek […]

INTERVIEW: Verduurzaming Verkadefabriek succesvol pilotproject

De verduurzaming van cultureel centrum de Verkadefabriek was in 2007 een pilotproject voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het project is eigenlijk heel vlot verlopen, zegt Leendert Odijk, team coördinator Bouw & Onderhoud, onderdeel van de afdeling Maatschappelijk Vastgoed bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Odijk: “Het is tamelijk dat de huurder zo ver wilde gaan met verduurzaming. Qua maatregelen en qua financiering”. Het verouderde gebouw werd in 2009 getransformeerd van een energielabel G naar een energielabel A+. Odijk legt uit hoe dat in […]