Meerjarenplan

NVDO-cursus Meerjarenonderhoudsplanning

De NVDO-cursus Meerjaren Onderhoudsplanning is bestemd voor beheerders en onderhouders van grote gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, hoofden facility management. Deze cursus is ook geschikt voor medewerkers van toeleveranciers.

DGBC presenteert Meerjarenplan 2015-2017

Dutch Green Building Council presenteert deze week haar Meerjarenplan voor de periode 2015 tot en met 2017. Hierin staan de plannen, thema’s en focusgebieden voor de komende jaren. Het is de uitdaging van DGBC om de vraagzijde te motiveren aan de slag te gaan met verduurzaming van de gebouwde omgeving.