ministerie van Binnenlandse Zaken

Organisaties committeren zich aan Green Deal Circulaire Gebouwen

Ruim 40 organisaties hebben inmiddels hun deelname aan de Green Deal Circulaire Gebouwen bevestigd. Op 30 oktober hebben participanten tijdens het congres Green Buildings 2014 hun deelname met een handtekening bekrachtigd. Door te participeren in deze Green Deal committeren organisaties zich aan de vertaalslag van de circulaire economie naar de gebouwde omgeving. Tijdens Green Buildings 2014 zijn tevens de awards voor Duurzame Architectuur uitgereikt.