NVB

NVB: “Nieuw Bouwbesluit wordt te snel ingevoerd”

De NVB, vereniging van ontwikkelaars & bouwondernemers, heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met als titel ‘Nieuw Bouwbesluit wordt te snel ingevoerd’. Platform-lid NVTG (Vereniging voor facility professionals in de zorgsector) sluit zich daarbij aan. Herzieningsvoorstel NVTG en de NVB hebben in mei dit jaar met het ministerie overlegd dat de invoering van het BB 2012 voor mogelijke problemen kan zorgen. De brief en het bijbehorende persbericht zijn hier in te zien. Het NVTG-bestuur heeft in eerder stadium betrokken Tweede Kamer-leden verzocht het herzieningsvoorstel van het Bouwbesluit niet per definitie in te voeren. Een meer uitgebreide motivatie over de bezwaren tegen het BB 2012 zijn te vinden op de website van het ERB (Expertisecentrum Regelgeving Bouw). Hieraan heeft NVTG zich vooralsnog geconformeerd. Geen verbetering De NVTG vraagt zich af of de aanvankelijk goede intenties van het herzieningsvoorstel, om de regelgeving […]