onderhoud

An inconvenient truth: de illusie van duurzaamheid ontkracht

Tot op heden ontbreekt het aan inzicht in de kosten voor de gebruikers van commercieel vastgoed voor de klimaatinstallaties in gebouwen. Nu is er een onderzoek gedaan naar de onderhoudskosten van klimaatinstallaties in relatie tot de energielabels van commercieel vastgoed in Nederland. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Minder energieverlies dankzij slimmer beheer

De onderhoudssector is bij uitstek in staat om energieverliezen in de industrie tegen te gaan. Zo ingrijpend lijkt het immers niet om iets te doen aan lekkages of onjuist afgestelde apparaten. Sectororganisaties hebben de ambitie uitgesproken om jaarlijks 2% energiebesparing te realiseren met slimmer beheer en onderhoud. Te beginnen bij het wakkerschudden van de achterban, door bij hen te wijzen op al het laaghangend fruit.

Hoe organiseer ik duurzaam beheer en onderhoud in mijn gebouw?

Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO®) van klimaatinstallaties in gebouwen geeft een methode om deze problemen aan te pakken. Met een resultaatgericht onderhoudscontract kunt u resultaten oogsten. Een resultaatgericht contract is gebaseerd op de principes van samenwerking en de leidraad prestatiecontracten van het Platform Duurzame Huisvesting en AT Osborne.

Duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen

Prestatiecontracten zijn een hot topic binnen de wereld van het onderhoud en gebouwbeheer. Opdrachtgevers vragen ernaar om maximaal ontzorgd te worden. Aangezien het beheer van hun gebouw vaak geen core business is, zijn ze op zoek naar partners die dit oppakken en met wie ze goede prestatieafspraken kunnen maken. Gebouwbeheerders en eigenaren willen bediend worden om hun gebouw te verduurzamen voor de korte en de lange termijn.

NVDO Sectie Sog Ontbijtbijeenkomst Duurzaam, Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

NVDO Sectie SOG organiseert op vrijdag 10 oktober a.s. een ontbijtbijeenkomst bij WTC Schiphol Airport. Een fantastische omgeving, waar duurzaam beheer en onderhoud met succes is geïmplementeerd én een omgeving waar het zelfs ’s morgens vroeg levendig is. Thema van deze 5e inspirerende ontbijtsessie op het gebied van Duurzaam Beheer en Onderhoud is: Duurzaam Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

19 september: NVDO Landelijke Dag van het Onderhoud!

Onderhoud is écht overal!
 Zonder Onderhoud zou je computer het niet doen, zouden treinen niet rijden en worden er geen producten gemaakt. Dat er overal onderhoud is, valt eigenlijk helemaal niet op. Maar bij alles wat je doet, ziet, eet, gebruikt en beleeft, heeft onderhoud een belangrijke functie!

NVDO Cursus: BIM voor Beheer en Onderhoud

BIM is een werkmethode waarbij zoveel mogelijk eigenschappen van een bouwwerk in een samenhangend model worden geplaatst. Dit kan gaan om geometrie, fysieke eigenschappen zoals materiaalgebruik en analytische eigenschappen bijvoorbeeld energieverbruik. Tijdens deze eendaagse kennismakingscursus met BIM wordt ingezoomd op de gebruikseigenschappen Onderhoud en Gebruiksgegevens.