onderzoek

Duurzaamheid bepaalt de blik van facilitair managers

Facilitair managers zien duurzaamheid als het belangrijkste thema voor hun inkoopbeleid. Kosten spelen daarbij een ondergeschikte rol. In het facilitaire domein gaat – exclusief vastgoed – bijna 33,5 miljard euro om: 4,5% van het bruto binnenlands product. Dit is een stijging van 2,9% ten opzichte van de laatste meting in 2017.

Onderzoek: Wat is de optimale bezettingsgraad op kantoor?

De bezettingsgraad van kantoren in Nederland is laag. Althans cijfermatig. Volgens de metingen is gemiddeld minder dan 50% van de beschikbare werkplekken in gebruik. Desondanks vinden veel kantoorwerkers dat het (te) druk is op kantoor. Er is geluidsoverlast en niet elke medewerker kan de werkplek van zijn keuze vinden op de piekdagen dinsdagen en donderdag. Hoe kan dit?

An inconvenient truth: de illusie van duurzaamheid ontkracht

Tot op heden ontbreekt het aan inzicht in de kosten voor de gebruikers van commercieel vastgoed voor de klimaatinstallaties in gebouwen. Nu is er een onderzoek gedaan naar de onderhoudskosten van klimaatinstallaties in relatie tot de energielabels van commercieel vastgoed in Nederland. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Heeft u al een Energie Prestatie Contract?

Er ligt een groot onbenut potentieel in Nederland voor energiebesparing door Energie Prestatie Contracten. Dit is zonde, want er zijn goede redenen om een “EPC” project te starten. Moeilijk? Dat hoeft het niet te zijn, nu er genoeg voorbeelden en hulpmiddelen voorhanden zijn.

Social return, werk verplichting of juist verlichting?

Facility managers opgelet: draag bij aan een boeiend onderzoek! FMN en GreenFox doen een marktonderzoek naar de kansen van Social Return binnen huisvesting- en facility management. Neem 7 minuten de tijd om de enquête in te vullen en 1 minuut om dit bericht te delen. Invullen is mogelijk tot 20 juli. Namens de initiatiefnemers, bedankt!