Ontwerpen

Ontwerpen in een virtuele wereld

BIM is hot. Maar BIM alleen is niet genoeg. Het gaat om het bouwproces dat we nauwgezet willen analyseren voor we gaan bouwen, het liefs in een virtuele realiteit. Voor de ontwikkeling van deze tools voor de bouw is veel inspanning nodig, die hoge kosten met zich meebrengen. Daarbij is alle kennis en kunde nodig die in de bouw aanwezig is.