overheid

Steunpakket overheid tegen gevolgen coronacrisis

In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het gaat nog niet direct over maatregelen omtrent vastgoed, maar is wel relevant voor eigenaren of huurders van vastgoed, zoals ondernemers (commercieel, cultureel, zzp’ers).

UNETO-VNI reageert op Miljoenennota: ‘Méér investeren in de energietransitie’

UNETO-VNI is positief én kritisch over de Miljoenennota voor 2019. De installatiekoepel is blij met de aandacht die het kabinet heeft voor de energietransitie. Tegelijkertijd vindt UNETO-VNI dat Rutte III in de begroting andere keuzes had kunnen maken. Daarmee zou de omslag naar een duurzame energievoorziening nóg sneller kunnen verlopen. Om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verlagen, is extra inzet voor de scholing van technici bijvoorbeeld hard nodig.

Systeemdenken voor een snelle energietransitie

Dat was het onderwerp van gesprek in de Ronde Tafel Bijeenkomst op 27 september, georganiseerd door UNETO-VNI in samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting. Het doel? Een gesprek tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheidspartijen (met verschillende perspectieven: vastgoed, installatie, facility etc) over de versnelling van de energietransitie en de rol van de installatiesector daarin. Een vruchtbare sessie en een mooi voorbeeld van de werking en de kracht van het systeem, als de gehele vastgoedketen samenwerkt.

Groene Kamer over verduurzaming bestaande woningbouw

De Groene Kamer in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, georganiseerd door de Dutch Green Building Council, stond gisteren geheel in het teken van het verduurzamen van de bestaande woningbouw. Dat dit een hot topic is, bleek wel uit het aantal aanwezigen. Onder andere Meindert Smallenbroek, directeur Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, D66 Kamerlid Stientje van Veldhoven…

Bedrijven en kantoren kunnen jaarlijks 725 miljoen besparen op verlichting

Bedrijven en kantoren laten jaarlijks € 725 miljoen op de plank liggen doordat ze hun onzuinige ouderwetse TL-lampen niet vervangen door zuinigere exemplaren. Zij stoten onnodig veel CO2 uit, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van bijna 1 miljoen auto’s. Daarom start Natuur & Milieu vandaag de actie Nederland kiest voor Nieuw Licht op de Zaak om bedrijfsverlichting energiezuiniger te maken.

Energieverbruik in de utiliteitssector

Energiebesparing in de utiliteitsbouw is voor de rijksoverheid een beleidsprioriteit zoals onder meer blijkt uit het in september 2013 afgesloten ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Een probleem bij het bepalen van het besparingspotentieel is dat er nog geen goed inzicht is in de totale voorraad utiliteitsgebouwen en het energieverbruik per gebouwtype. Zoveel als we weten over de woningvoorraad, zo weinig weten we over de utiliteitsbouw.

Rendement eigenaren centraal in nieuwe regels bodemenergiesystemen!

Het ontwerpen, realiseren en beheren van duurzame installatiesystemen luistert nauwkeurig. Zo kunnen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen (WKO) elkaar nadelig beïnvloeden. Hierdoor komt het rendement van de systemen onder druk te staan. Dat leidt tot kostbaar verlies van energiepotentie, teleurgestelde klanten en mogelijk ook tot negatieve publiciteit over duurzame energietechnieken.