Platform Duurzame Huisvesting

‘De energietransitie vraagt méér van een vastgoedorganisatie’

Het Klimaatakkoord stelt hoge eisen aan de verduurzaming van bestaand vastgoed. Om de energiedoelen te halen, is het noodzaak dat vastgoedorganisaties doelmatig opereren. Ze moeten vaststellen waar ze staan, waar ze naartoe willen en hoe ze dat gaan doen. Platform Duurzame Huisvesting (PDH) werkt aan een instrument om daarbij te helpen. De pilotfase is nu afgerond.

Toolbox biedt uitkomst in keuzes bij het verduurzamen van gebouwen

Het verduurzamen van gebouwen is één van dé opgaven voor heden en toekomst. Verduurzamen blijkt echter een containerbegrip en het aanbod aan informatie en hulp is enorm. Daarin biedt het Platform Duurzame Huisvesting nu een uitkomst. Middels een toolbox kan een ondernemer, huurder, verhuurder of andere geïnteresseerde zijn of haar wensen met betrekking tot het verduurzamen van gebouwen aangeven, waarna alleen relevante informatie wordt getoond.

Duurzaamheid begint met een droom

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor bedrijven en hun medewerkers? Hoe kunnen vastgoedeigenaren inspelen op hun wensen en duurzaam innoveren op de kantorenmarkt? Het congres “Kantorenmarkt: wat wil de toekomstige huurder?” gaf duurzame inzichten.

Verduurzaam bestaande kantoren!

In een maatschappij waar duurzaamheid hot topic is en mondiale afspraken worden gemaakt over CO2 reductie, blijven gebouweigenaren, gebruikers, huurders, verhuurders en gebouwbeheerders achter. Met uitzondering van de koplopers, die hun nek uitsteken om te laten zien dat duurzame bouw technisch mogelijk en financieel rendabel is.

Het PDH houdt een gebruikersonderzoek! Denk je mee?

Vanuit het Platform Duurzame Huisvesting zijn duurzaamheidstools ontwikkeld ter bevordering van de verduurzaming van utiliteitsbouw. Eenieder is vrij de tools en instrumenten te gebruiken via de website van het Platform Duurzame Huisvesting. Heeft u ook gebruik gemaakt van één van de tools, en wilt u graag meedenken over de verbetering hiervan?