PPS

Hoogste BREEAM-NL certificaat voor RIVM en CBG

Voor het eerst is het een Publiek Private Samenwerking (PPS) gelukt om voor een gebouw in Nederland een BREEAM-duurzaamheidscertificaat op het hoogste niveau te behalen: ‘Outstanding’. Het certificaat is behaald voor het ontwerp van de toekomstige huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Oprichting Platform Professionals in PPS (PPPS)

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben begin deze maand het Platform Professionals in PPS opgericht. Participanten zijn o.a. Ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en andere gebruikers samen met private opdrachtnemers vanuit de bouw-, installatie- en facilitaire hoek. Doel is om publiek private samenwerkingen beter te laten werken op basis van best practices.

Open en duurzaam gebouw voor RIVM en CBG

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwe huisvesting voor twee kennisinstituten, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gegund aan StruktonHurks. Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van VWS.

Belastingkantoor Doetinchem – case: minder exploitatiekosten met DBFMO

Het nieuwe belastingkantoor in Doetichem is gerealiseerd met een zogenaamd DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). Opdrachtnemer Facilicom Services Group is voor vijftien jaar eigenaar van het gebouw en is gedurende deze looptijd verantwoordelijk voor het onderhoud, de exploitatie en de facilitaire dienstverlening. PPS-project Rijksgebouwendienst heeft in 2008 de opdracht aan Facilicom gegund. Het was destijds voor het eerst in Nederland dat voor een publiek-private samenwerking (PPS-project) de opdracht aan één partij werd gegund. Een multidisciplinair projectteam van Facilicom heeft, […]

Inkrimping ministeries moet leiden tot facilitaire innovatie

Rutte wil dat de krimpende ministeries zo efficiënt mogelijk functioneren. De efficiency wordt onder meer bereikt door ministeries bij elkaar onder te brengen en de faciliteiten (kantine, entree, postverwerking) te delen. Ook het aantal werkplekken wordt verminderd tot 0,7 per formatieplaats. Efficiency Rutte zet in op efficiency. Dat betekent dat het aantal ministeries van 13 naar 11 wordt teruggebracht. 40% van de kantoorruimte van de ministeries gaat verdwijnen. Tegelijkertijd worden PPS-projecten in de markt gezet. Zo staat de renovatie van het […]