prestatiecontracten

Energiewinning en bodemsanering gaan hand in hand onder Utrecht CS

Het stadskantoor in Utrecht en de OV-terminal krijgen hun energie uit de bodem. Een vervuilde bodem, dat wel, maar dat blijkt geen onoverkomelijk bezwaar. Een WKO-systeem kan zelf als katalysator werken om bodemverontreiniging op te ruimen, zo vertelden de deskundigen tijdens het seminar dat op 29 september bij Utrecht CS werd gehouden. Wel zijn er randvoorwaarden waar je vooraf rekening mee moet houden. En de overheid speelt een voorname rol in het proces.

Duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen

Prestatiecontracten zijn een hot topic binnen de wereld van het onderhoud en gebouwbeheer. Opdrachtgevers vragen ernaar om maximaal ontzorgd te worden. Aangezien het beheer van hun gebouw vaak geen core business is, zijn ze op zoek naar partners die dit oppakken en met wie ze goede prestatieafspraken kunnen maken. Gebouwbeheerders en eigenaren willen bediend worden om hun gebouw te verduurzamen voor de korte en de lange termijn.

Workshop 5 juni: Energiebesparing met prestatiecontracten

Nieuwe vormen van energiebesparing en duurzame energie worden technisch en economisch aantrekkelijk. Prestatiecontracten blijken hierbij een goed middel om afspraken vast te leggen over energiebesparing. In prestatiecontracten kunnen ook prestatie-indicatoren worden vastgelegd over gebruikerstevredenheid, het binnenmilieu, en onderhoud en beheer van gebouwen. De Menukaart Prestatiecontracten biedt voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij hiervoor een raamwerk.

Opinie: In 15 jaar volledig duurzaam

In de artikelenreeks ‘De Bouw in 2030‘ schetsen opinieleiders in het vakblad Cobouw hun visie op de toekomst van de sector. Hieronder enkele quotes uit de column van Stefan van Uffelen, directeur van de Dutch Green Building Council. Enkele quotes “Het systeem van de vastgoedmarkt zal richting 2030 grote veranderingen ondergaan” “De focus bij de inkoop van vastgoed ligt in 2030 op kwaliteit. Voor een lage, lange termijn prijs” “Innovatie is van product- naar systeemniveau verschoven. Dat laatste maakt de […]