renoveren

Aan het woord: Yvette Watson – FMN

‘Het allerliefste creëer je de ideale werkomgeving. Helaas loop je soms tegen grenzen aan. Een hele wezenlijke beperking van ons gebouw is dat 40% van onze werkplekken indirect of zelfs geen daglicht heeft. Hier kunnen we op dit moment niets aan veranderen. Het goede nieuws is dat we voornemens zijn om over vier jaar grootschalig te renoveren.’

Samen duurzaam renoveren en transformeren

Zo’n 750 aanwezigen hingen aan de lippen van sprekers als Hans de Jonge en Thomas Rau tijdens de zesde editie van het Duurzaam Gebouwd Congres in het MECC Maastricht. Ditmaal was Limburg de gastprovincie. Gedeputeerde Erik Koppe van de Provincie Limburg begon de dag met de aankondiging dat zij samen met Enexis een educatie- en voorlichtingscentrum voor duurzaam bouwen in Maastricht gaan realiseren.