Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Steunpakket overheid tegen gevolgen coronacrisis

In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het gaat nog niet direct over maatregelen omtrent vastgoed, maar is wel relevant voor eigenaren of huurders van vastgoed, zoals ondernemers (commercieel, cultureel, zzp’ers).

Ruim 800 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame gebouwen in 2013 via de EIA en MIA regelingen

In 2013 is totaal voor 1,8 miljard euro aan investeringen via de EIA gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meeste hiervan voor de categorie Gebouwen: 6.640 aanvragen, 34% van het totaal. Het gaat om een totaal investering van 328 miljoen, met name voor losse maatregelen zoals verlichting, warmtepompen en PV. Renovatie met minimaal twee energielabelstappen verbetering valt onder code 210000.

Organisaties committeren zich aan Green Deal Circulaire Gebouwen

Ruim 40 organisaties hebben inmiddels hun deelname aan de Green Deal Circulaire Gebouwen bevestigd. Op 30 oktober hebben participanten tijdens het congres Green Buildings 2014 hun deelname met een handtekening bekrachtigd. Door te participeren in deze Green Deal committeren organisaties zich aan de vertaalslag van de circulaire economie naar de gebouwde omgeving. Tijdens Green Buildings 2014 zijn tevens de awards voor Duurzame Architectuur uitgereikt.

Winnaar Solar Tours Trofee 2014: Thomas Bögl

Op woensdag 8 oktober is tijdens de Vakbeurs Energie Thomas Bögl van LIAG architecten uit Den Haag tot winnaar van de Solar Tours Trofee 2014 uitgeroepen. In de stand van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waren de vijf genomineerden aanwezig voor een spannende ontknoping.

Geef bestaand vastgoed een toekomst

Een gebouw is meer dan een getal in de boekhouding, het vertegenwoordigt ook maatschappelijke en cultuurhistorische waard. Kijk naar de brede context en verduurzaam. Iedere gemeente heeft wel panden die leegstaan of leeg komen. Soms betreft het winkelpanden in de binnenstad, maar vaak ook kantoren en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, buurthuizen, theaters en fabrieken