Rijksoverheid

Steunpakket overheid tegen gevolgen coronacrisis

In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het gaat nog niet direct over maatregelen omtrent vastgoed, maar is wel relevant voor eigenaren of huurders van vastgoed, zoals ondernemers (commercieel, cultureel, zzp’ers).

Congres Aardgasvrije Wijken

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave. Daarom organiseren de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen het congres Aardgasvrije Wijken op 23 januari 2020.

Nieuwe overheidsgebouwen in 2019 BENG-proof

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle aanvragen omgevingsvergunning voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen – BENG. Bij aanvragen omgevingsvergunning voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat al vanaf 1 januari 2019.

Minister Bruins tekent Green Deal voor duurzame zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft 10 oktober de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Energiebesparing voor bedrijven duidelijker en eenvoudiger

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met bedrijfsleven en lokale overheden voor meerdere bedrijfstakken overzichten ontwikkeld met verschillende maatregelen voor energiebesparing. Hiermee wordt meer duidelijk over besparingsmogelijkheden waarvan de investeringen zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Oproep: pilotprojecten Energie Prestatie Keuring

De Rijksoverheid zoekt naar het ultieme Energie Prestatie Keuring systeem (EPK) voor bedrijven en vastgoedpartijen. Een EPK stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in hun bedrijfspand. Daarom vraagt het Rijk adviseurs, installateurs en ondernemers een pilot aan te leveren.

Sterke afname aantal locaties Rijkskantoren

Het Rijk slankt haar portefeuille fors af: van de 130 kantorenlocaties blijven er 12 ‘concentratielocaties’ over. Dit moet een besparing van zeventig miljoen euro opleveren. Het is een gevolg van een sterke afname van het aantal rijksambtenaren. ‘Concentratielocaties’ De twaalf ‘concentratielocaties’ zijn Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Breda, Eindhoven en ‘Zuid-stad’ (Maastricht en Heerlen). Dit zijn steden die goed bereikbaar zijn, een regiofunctie hebben, waar meerdere departementen of rijksdiensten zijn gevestigd. Afname vierkante meters […]

Inkrimping ministeries moet leiden tot facilitaire innovatie

Rutte wil dat de krimpende ministeries zo efficiënt mogelijk functioneren. De efficiency wordt onder meer bereikt door ministeries bij elkaar onder te brengen en de faciliteiten (kantine, entree, postverwerking) te delen. Ook het aantal werkplekken wordt verminderd tot 0,7 per formatieplaats. Efficiency Rutte zet in op efficiency. Dat betekent dat het aantal ministeries van 13 naar 11 wordt teruggebracht. 40% van de kantoorruimte van de ministeries gaat verdwijnen. Tegelijkertijd worden PPS-projecten in de markt gezet. Zo staat de renovatie van het […]