Rijksoverheid

Nieuwe overheidsgebouwen in 2019 BENG-proof

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle aanvragen omgevingsvergunning voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen – BENG. Bij aanvragen omgevingsvergunning voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat al vanaf 1 januari 2019.

Minister Bruins tekent Green Deal voor duurzame zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft 10 oktober de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Energiebesparing voor bedrijven duidelijker en eenvoudiger

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met bedrijfsleven en lokale overheden voor meerdere bedrijfstakken overzichten ontwikkeld met verschillende maatregelen voor energiebesparing. Hiermee wordt meer duidelijk over besparingsmogelijkheden waarvan de investeringen zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Oproep: pilotprojecten Energie Prestatie Keuring

De Rijksoverheid zoekt naar het ultieme Energie Prestatie Keuring systeem (EPK) voor bedrijven en vastgoedpartijen. Een EPK stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in hun bedrijfspand. Daarom vraagt het Rijk adviseurs, installateurs en ondernemers een pilot aan te leveren.

Sterke afname aantal locaties Rijkskantoren

Het Rijk slankt haar portefeuille fors af: van de 130 kantorenlocaties blijven er 12 ‘concentratielocaties’ over. Dit moet een besparing van zeventig miljoen euro opleveren. Het is een gevolg van een sterke afname van het aantal rijksambtenaren. ‘Concentratielocaties’ De twaalf ‘concentratielocaties’ zijn Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Breda, Eindhoven en ‘Zuid-stad’ (Maastricht en Heerlen). Dit zijn steden die goed bereikbaar zijn, een regiofunctie hebben, waar meerdere departementen of rijksdiensten zijn gevestigd. Afname vierkante meters Op dit moment zijn er 1800 kantoren (4 miljoen vierkante meters) in 130 plaatsen. De overheid wil ‘lean en mean’ worden en werkt naar een geconcentreerde huisvesting van de kantoorlocaties. Het Rijk verwacht dat het aantal vierkante meters de komende tien jaar met 25 procent afneemt. In 2020 is het merendeel van de kantoren in de twaalf ‘concentratiegebieden’ gevestigd. Bron: […]

Inkrimping ministeries moet leiden tot facilitaire innovatie

Rutte wil dat de krimpende ministeries zo efficiënt mogelijk functioneren. De efficiency wordt onder meer bereikt door ministeries bij elkaar onder te brengen en de faciliteiten (kantine, entree, postverwerking) te delen. Ook het aantal werkplekken wordt verminderd tot 0,7 per formatieplaats. Efficiency Rutte zet in op efficiency. Dat betekent dat het aantal ministeries van 13 naar 11 wordt teruggebracht. 40% van de kantoorruimte van de ministeries gaat verdwijnen. Tegelijkertijd worden PPS-projecten in de markt gezet. Zo staat de renovatie van het VROM-gebouw (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en  de verbouwing van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op stapel. VROM-pand In het oude VROM pand zetelen binnenkort het ministerie van Buitenlandse zaken, dat intrekt bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het pand wordt gerenoveerd en komt als PPS-project binnenkort op de markt. De Rijksgebouwendienst wil dat marktpartijen er […]