RVO.nl

Integrale benadering sleutel tot succes

Veel schoolgebouwen hebben een enorme potentie voor verduurzaming en verbetering van het binnenmilieu. Ook zijn goede businesscases mogelijk. Dat is bekend. Waarom hapert dit proces? Schoolbesturen en gemeenten kampen met een gebrek aan kennis en ervaring. Veel kansen blijven liggen omdat scholen alleen kijken naar installatietechnische maatregelen en de bouwschil ongemoeid laten.

Taart voor energieleverende Hart van Oijen school

De multifunctionele accommodatie ‘t Hart van Oijen, en met name basisschool De Kleine Weide, is als eerste geëindigd in de tweede Top 15 Energiezuinige Scholen. Judith Arends, manager Duurzame bouw, Regio en samenleving bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vandaag (24 juni) deze school het eerste Top 15 rapport, een ‘oorkonde’, bloemen en een feestelijke taart uitgereikt.

Strategische keuze voor ESCo-formule

De gemeente Rotterdam neemt de verduurzaming van haar vastgoed serieus. Het programma Rotterdamse Groene Gebouwen schetst de aanpak. De gemeente koos voor de centralisatie van het vastgoedmanagement. Vervolgens verduurzaamt de afdeling Stadsontwikkeling clusters gebouwen via een vaste systematiek.

Green Deal voor verspreiden restwarmte

De provincie en het Rijk tekenden op 18 mei met de gemeente Hengelo en 5 private partijen de Green Deal over de verspreiding van restwarmte van AkzoNobel. De restwarmte verwarmt andere bedrijven en woningen. Dit bespaart energie en er komt daardoor minder CO2 vrij.

De kracht van samenwerking

De herontwikkeling van het gebouw De Hallen in Amsterdam leest als een spannend jongensboek. De oude tramremise was vele decennia het kloppend hart van de wijk, maar stond er bijna twintig jaar leeg en verlaten bij. Het verval was al ingetreden.

“Het is hier zeer comfortabel, maar wij beseffen amper dat het een bijzonder gebouw is”

Sinds augustus 2015 is het nieuwe VSO Het Kentalis College Utrecht – voorheen Het Rotsoord – in de Utrechtse wijk Hoograven in gebruik. Het gebouw is ontwikkeld in een samenwerking tussen schoolbesturen Kentalis en Auris. Op de school zitten zo’n 135 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar, die doof of slechthorend zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Voor deze speciale doelgroep is gekozen voor een robuust gebouw, met veel aandacht voor rust, licht en geluid.