RVO.nl

Expertmeeting MAIS

Op woensdag 16 september organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een expertmeeting over de ontwikkeling van een simulatiemodel voor de warmtevoorziening van gebouwen.

Dutch Green Building Week ook bij RVO.nl

Van 21 tot en met 25 september organiseert de Dutch Green Building Council de Dutch Green Building Week. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, zet de deuren open. Op de locaties in Utrecht, Den Haag, Zwolle én Roermond zijn er lunchlezingen, trainingen, spreekuren, een miniseminar en zelfs een expositie.

IPIN Eindcongres

Op 24 september organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend, RVO.nl, in samenwerking met de deelnemers uit de proeftuinen, het IPIN eindcongres ‘Lessons learned’.

Succesfactoren herbestemming zorgvastgoed

Er komt steeds meer vastgoed leeg te staan en de behoefte aan woonruimte neemt toe. In het zorgvastgoed bijvoorbeeld. Platform 31 onderzocht in opdracht van het Expertteam Transformatie wat de succes- en faalfactoren zijn van 10 verschillende transformaties van zorg naar woonruimte.

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

De Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO), om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (IHP) en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MOP). De Leidraad omvat een stappenplan, en geeft onafhankelijke informatie, technische, procesmatige en financiele tips en opties.

Solar Tours: Zwolle- Sleen & Nijmegen

Geïnteresseerd in toepassingen van energie-innovaties in en om gebouwen en zonne-energie? Bezoek dan een van de Solar Tours 2014: reizende congressen langs bijzondere projecten met innovatieve toerpassingen van zonne-energie.

Bijeenkomst: Technologieën voor de toekomstige gebouwde omgeving

Op donderdag 22 mei verzorgt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in nauwe samenwerking met het TKI Energiebesparing Gebouwde Omgeving (TKI EnerGo) een informatiemiddag. Deze bijeenkomst staat in het teken van de lopende en startende werkgroepen (Task/annex) binnen diverse Implementing Agreements (IA) van het International Energy Agency (IEA).