scholen

Wegwijs in de informatieplicht

Het Carmelcollege, de gemeente Arnhem en Facilicom Energiemanagement gaan hun ervaring met de informatieplicht komende maanden met het bredere werkveld delen. Zo hopen zij, aan de hand van hun eigen praktijk, andere scholen en gemeenten vooruit te helpen.

‘Subsidieplafond op zonne-energie is slecht voor het klimaat’

UNETO-VNI is blij dat er snel duidelijkheid komt over de opvolging van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen. Tegelijkertijd waarschuwt de installatiekoepel voor het effect van een eventueel subsidieplafond. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra vindt het essentieel dat minister Wiebes een ruim budget beschikbaar stelt voor de terugleversubsidie.

Kompas Energiewetgeving voor scholen

Voor schoolgebouwen gelden – net als voor andere eigenaars en gebruikers van gebouwen –wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing. De meeste VO scholen, en een deel van het PO, vallen onder het Activiteitenbesluit, en zijn verplicht energiemaatregelen te treffen. Het Platform Duurzame Huisvesting heeft een handige interactieve tool ontwikkeld die overzicht biedt in energiewetgeving.

Er gaat veel mis bij de aanleg van gebalanceerde ventilatie in bestaande scholen. Hoe kan het beter?

Een gezond schoolgebouw leidt tot betere leerprestaties en een lager ziekteverzuim. Tussen 2009 en 2012 is in veel scholen gebalanceerde ventilatie aangelegd. Daarbij is veel mis gegaan. Zowel bij de aanleg als bij het gebruik, beheer en onderhoud. En dat heeft geleid tot ontevredenheid, te hoog CO2 gehalte, comfortklachten, en hoge onderhouds- en energiekosten. Hoe kan het beter?

White Paper: Naar een duurzame school, een stappenplan

Een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. De overheveling van het buitenonderhoud is sinds 1 januari een feit. De verantwoordelijkheden en risico’s voor schoolbesturen veranderen daarmee. En wat als de gemeente ook nog zou door decentraliseren? Hoe ga je hiermee om?

Energieneutrale scholen bouwen? Het kan!

Het is gelukt om mooie scholen te realiseren met een zeer laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Zes voorbeelden laten dat zien. De scholen tonen een scala aan technische oplossingen, financieringsconstructies en nieuwe schoolconcepten. In alle gevallen is intensief samengewerkt tussen opdrachtgevers, bouwpartijen en gebruikers.

Congres 6 november 2014 “Tijd om wakker te worden…!”

Stichting Duurzame Scholen organiseert nu voor de 4e keer ook in 2014 een onderwijscongres. Dit jaar wordt het congres gehouden in Leerhotel het Klooster in Amersfoort, een oude locatie met een nieuwe bestemming. Stichting Duurzame Scholen is een alliantie van kennisorganisaties en bedrijven ter bevordering van de duurzame kwaliteit van ieder schoolgebouw in Nederland.