schoolgebouwen

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

De Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO), om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (IHP) en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MOP). De Leidraad omvat een stappenplan, en geeft onafhankelijke informatie, technische, procesmatige en financiele tips en opties.

Hoe betaalbaar is comfort in schoolgebouwen?

Hoe betaalbaar is comfort in schoolgebouwen? In het volgende artikel wordt een aantal gangbare klimaatconcepten naast elkaar gezet en kan worden geconcludeerd dat “Gangwand-verdringing” op levensduurkosten de beste prestatie neerzet met een verhoging van het comfort.

Imtech sleept order binnen voor Britse onderwijsprojecten

Imtech heeft een order ter waarde van ruim 65 miljoen euro binnengesleept. De technische dienstverlener gaat technologische oplossingen en energiebesparende maatregelen doorvoeren bij Britse onderwijsinstellingen. Energie-efficiëntie De projecten richten zich op upgrading, renovatie, verbetering en nieuwbouw van ‘slimme, groene’ technologische oplossingen bij enkele universiteiten, hoge scholen en privéinstellingen. René van der Bruggen, CEO Imtech: “Integratie van alle voorkomende technische voorzieningen leidt tot totaaloplossingen die, ondanks veelal relatief krappe budgetten, economisch verantwoord zijn.” Volgens Imtech neemt de vraag naar energie-efficiënte onderwijsgebouwen […]