Search

Opinie: Hergebruik als verdienmodel

Door Michel Baars – De overgang van lineair naar circulair denken is misschien wel een van de meest interessante ontwikkelingen binnen de gebouwde omgeving. Want wat gebeurt er als gebouwen niet alleen grondstoffen gebruiken, maar ze ook opleveren? De bestaande gebouwenvoorraad brengt zo geld op. En dat biedt verschillende betrokkenen in de keten nieuwe verdienmodellen. Gebouwen als grondstofleverancier De afgelopen jaren verschoof het overschot in de gebouwde omgeving van vraag naar aanbod. Het gevolg: leegstand en gebouwen die geld kosten in plaats van op te leveren. Slimme vastgoedeigenaren weten dit om te zetten in een kans. Zij benutten hun gebouwen door aan te sluiten bij de wensen van de omgeving en de economische ontwikkelingen. Bij renovatie en transformatie maken zij het interieur, de installaties en de buitenste schil zo dat we de grondstoffen na de gebruiksduur opnieuw kunnen toepassen. Bestaande […]

“Duolabel completer dan energielabel” (+ video)

Tweederde van de Nederlandse winkels heeft minstens een energielabel A. Maar dit zegt niets over het werkelijke energieverbruik. Dit blijkt uit onderzoek van Search Ingenieursbureau, die de energieprestaties van drieduizend winkelpanden in kaart heeft gebracht. Energielabel vs. energieverbruik Search bracht in de periode 2011 en 2012 een EnergiePrestatieAdvies (EPA) uit voor drieduizend winkels, goed voor ruim één miljoen vierkante meter winkeloppervlak. Michel Baars, bedrijfsdirecteur bij Search zegt over de uitkomsten: “Bij de winkels met een A++label is het gemiddelde jaarlijkse gebruik echt beduidend lager dan bij de andere winkels. De verschillen tussen A+, A, B, C en het D-label zijn echter niet groot. Het komt zelfs regelmatig voor dat een winkel met een label C per jaar minder energie verbruikt dan een winkel met een A-label.” Besparingspotentieel Volgens Baars kunnen simpele maatregelen leiden tot grote besparingen. Baars: “Winkels kunnen zonder […]