Smart Cities

Healthy Urban Living

De trek naar steden is gigantisch: wekelijks trekken wereldwijd 1,4 miljoen mensen van het platteland naar de stad. Hoe houden we deze steden leefbaar? In hoog tempo worden oplossingen ontwikkeld om van deze steden Smart Cities te maken, met efficiënte infrastructuur, the Internet of Things, smart mobility en big data. Smart cities zijn niet alleen technologisch slimme steden. Voor een gezonde woon- en werkomgeving is gezond stedelijk leven noodzaak, oftewel: Healthy Urban Living.