split incentive

‘Energielabel draagt niet bij aan volgende stap in verduurzaming’

Jaap van Rhijn, voorzitter van de Werkgroep Kantoren, stond 12 juni op het podium tijdens de Smart Building Summit. Van Rhijn was er te gast om te praten over zijn rol als voorzitter van de werkgroep Kantoren, onderdeel van het Deltaplan Duurzame Renovatie van Dutch Green Building Council. Uiteraard was de weg naar Parijs de rode draad in zijn verhaal.

Nieuwe checklist ‘Split Incentive’ voor toezichthouders

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft met een aantal stakeholders een Handreiking opgesteld die het voor toezichthouders makkelijk moet maken om het gesprek aan te gaan met huurder en verhuurder over de split incentive. De handreiking is concreet uitgewerkt in een checklist die inzichtelijk voor alle toezichthouders is te gebruiken.

Van Hoofdpijndossier tot Groeimodel: Over het versneld verduurzamen van de utiliteitsbouw tijdens het Cobouw Café op 11 mei

Hoe overkomen we de split incentive? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor verduurzaming in de vastgoedsector? Hoe zorgen we nu echt voor een versnelling om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn? Verschillende vragen waar iedereen graag een antwoord op wilt hebben. Daarom organiseert Cobouw in samenwerking met Platform Duurzame Huisvesting op donderdag 11 mei 2017 het Cobouw Café.

Koplopers willen bijdrage leveren aan Deltaplan Duurzame Renovatie

Dutch Green Building Council (DGBC) verzorgde tijdens de Nationale Klimaattop in de Van Nelle Fabriek een break-outsessie waarin dieper werd ingegaan op het Deltaplan Duurzame Renovatie. Samen met betrokken partijen moet werk worden gemaakt van het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving om zo de klimaatdoelstellingen te behalen. In totaal bezochten meer dan 50 professionals de sessie. Verschillende koplopers namen deel aan de paneldiscussie en gaven aan welke bijdrage zij gaan leveren.

Huurder en verhuurder centraal bij Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit komt een tweetal begrippen regelmatig terug. Het betreft het begrip ‘inrichting’ en het begrip ‘drijver’ van de inrichting. Met andere woorden, huurder en verhuurder staan hierbij centraal, alsmede de vraag wie investeert in de energiebesparing en wie daarvan profiteert: het zogenoemde split incentives probleem.

Platform Duurzame Huisvesting heeft tools rondom Green Lease

Het afsluiten van Green Leases kan helpen om de split incentive op te lossen. Eigenaar en huurder gaan samen om tafel, omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor het beheer en het gebruik van het gebouw. Ze maken afspraken over de baten, lasten en besparingen. Op Ecobouw heeft Selina Roskam dit uitgangsprincipe onder de aandacht gebracht.

Beurs Facilitair

Tijdens de VSK-beurs lanceerden Platform Duurzame Huisvesting, EnergyMatters, Vastgoed Belang en VGM NL het Greenlease Dashboard. Het Greenlease Dashboard is een webtool voor eigenaren, huurders en bemiddelaars van kantoren om te helpen bij het eenvoudig doorrekenen van duurzaamheidsambities en deze vervolgens met behulp van de Greenlease Menukaart vast te leggen in concrete huurbepalingen. Lees er hier meer over.