Strukton

Gemeente Rotterdam – case (1) – Maasstad pioniert met ESCo-model

In april 2011 heeft de gemeente Rotterdam een contract gesloten om het beheer en onderhoud van negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uit te besteden aan hoofdaannemer Strukton en Hellebrekers Technieken. Het contract geldt als het eerste ESCo-contract van Nederland. Hoe wordt een dergelijk project opgestart en welke resultaten zijn er te melden tot nu toe? Project – en contractmanager Gert-Jan de Looze van de gemeente Rotterdam geeft uitleg. Doelstelling De doelstelling van het klimaatbureau van de gemeente Rotterdam, de Rotterdam Climate Initiative, is om de CO2-uitstoot van de gemeente te halveren ten opzichte van 1990. ECN heeft berekend dat de uitstoot in deze gemeente in 1990 24 Mton bedroeg. In 2025 mag de uitstoot niet meer dan 12 Mton zijn. Voor de gebouwde omgeving ligt het doel op 1,1 Mton in 2025. De eerste stap is de verduurzaming van […]