TVVL

Cursus TVVL leert elektrotechnici over slimme en duurzame energiesystemen

Het afgelopen decennium is het kennisniveau in de installatiebranche op het gebied van elektrotechniek behoorlijk onder druk komen te staan. Met het verdwijnen van de avond HTS-elektrotechniek, het ontbreken van installatietechniek in het reguliere dagonderwijs, de trend in het aanbieden van onderwijs op meer generiek niveau en minder mogelijkheden tot bijscholing door druk op financiële marges in de installatiebranche is het opdoen van vakinhoudelijke kennis er de laatste jaren fors bij ingeschoten.

Nieuwe opleiding TVVL geeft invulling aan dringende behoefte installatiesector

In de installatiesector bestaat een dringende behoefte aan goed opgeleide mensen die in staat zijn om op conceptueel niveau verschillende technische disciplines te koppelen. In gebouwen zijn steeds meer technische installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en comfort. Bovendien worden gebouwen vaker verbonden met hun omgeving om slim energie uit te wisselen.

Hoe blauw zijn groene daken?

Groene daken zijn hot, ook vanuit het oogpunt van stedelijk waterbeheer. Ze vangen fijnstof op en zorgen voor biodiversiteit, verkoeling en ruimtelijke kwaliteit. Voor de waterhuishouding is belangrijk dat groene daken de neerslag vasthouden en de afvoer vertragen.

Decentrale elektrische energie-opslag is groeimarkt

Toepassing van duurzame energie vereist flexibiliteit, die met opslag van energie bereikt kan worden. Elektrische opslag wordt gezien als een gigantische groeimarkt. De toepassing van elektrische opslag blijft explosief groeien en de ontwikkelingen zijn vooral versneld door de auto-industrie. Maar er is ook steeds meer interesse in het toepassen van stationaire e-opslag ter ondersteuning van de lokale elektrische infrastructuur in de gebouwde omgeving.

Gezondheid en comfort in ‘moderne’ kantoorgebouwen

Het Europese onderzoeksproject Officair maakte gebruik van een onderzoeksprocedure waarmee zoveel mogelijk risicofactoren konden worden bepaald. Dit betrof het bepalen van de eigenschappen van gebouw/werkplek, de fysische, chemische en biologische parameters en bewoner gerelateerde factoren. 167 kantoorgebouwen in acht Europese landen werden tijdens de winter van 2011-2012 onderzocht.

Smart control voor gebouw- en gebiedsniveau

De verstedelijking neemt sterk toe en dientengevolge vinden er grote veranderingen plaats in het gebruik van gebouwen en de energiedichtheid van steden. Veel kantoorgebouwen worden omgebouwd tot woongebouwen, hotels of juist voor flexibel gebruik. Daarnaast is het streven om te komen tot een energie neutrale gebouwde omgeving, op lange termijn, resulterend in strenge eisen voor duurzaamheid van nieuwe, maar ook steeds meer bestaande gebouwen.