TVVL

Storify Jong Professionals Event

The future is Now! Op 22 januari 2015 vond het Jong Professionals Event plaats, georganiseerd door Young TVVL in samenwerking met NVDO Jongerenboard, Uneto-VNI, NVTG, FMN en Bouwend Nederland voor vakgenoten tot en met 45 jaar.

Ontwerpen in een virtuele wereld

BIM is hot. Maar BIM alleen is niet genoeg. Het gaat om het bouwproces dat we nauwgezet willen analyseren voor we gaan bouwen, het liefs in een virtuele realiteit. Voor de ontwikkeling van deze tools voor de bouw is veel inspanning nodig, die hoge kosten met zich meebrengen. Daarbij is alle kennis en kunde nodig die in de bouw aanwezig is.

Wat is nodig voor effectieve BIM-iplementatie?

In de technische bedrijfstak benaderen we de implementatie van BIM nog vaak als een technisch probleem, dat wordt overgelaten aan technici. Maar BIM kan de business en daarmee ook de verdienmodellen van bedrijven ingrijpend veranderen. Alleen al daarom is de BIM-implementatie primair een zaak van het management.

Duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen

Prestatiecontracten zijn een hot topic binnen de wereld van het onderhoud en gebouwbeheer. Opdrachtgevers vragen ernaar om maximaal ontzorgd te worden. Aangezien het beheer van hun gebouw vaak geen core business is, zijn ze op zoek naar partners die dit oppakken en met wie ze goede prestatieafspraken kunnen maken. Gebouwbeheerders en eigenaren willen bediend worden om hun gebouw te verduurzamen voor de korte en de lange termijn.

Investeren in energie-efficiëntie

TVVL heeft, met ondersteuning van het Platform Duurzame Huisvesting, een publicatie laten maken met uitgangspunten en achtergronden bij financiële berekeningen. Deze publicatie is bedoeld voor technische adviseurs zonder financiële achtergrond die een degelijke financiële analyse moeten kunnen geven van voorgestelde technische maatregelen.

‘Creëer overal een healing environment’

Als kersverse voorzitter van TVVL sluit Henk Willem van Dorp gedurende een algemene vergadering zijn speech af: “Doet u mee?”. Hij vraagt de aanwezigen om het begrip ‘Healing Environment’ breder te trekken, zodat het niet meer alleen verwijst naar een gezonde omgeving in de zorgsector, maar vanaf nu overal toegepast wordt. Van Dorp ziet de TVVL als knooppunt van kennis tussen instanties, die elk kunnen bijdragen aan een betere planeet. Er is sinds de oprichting in 1959 wel wat veranderd.

Gaswarmtepompen: Onbekend maar efficiënt

Gaswarmtepompen zijn een uitstekende manier om gebouwen te verwarmen of te koelen en ook een technologie die veel te weinig bekendheid geniet. De TVVL, de vereniging die kennis verzamelt en deelt over gebouwgebonden installaties, netwerkbeheerder Alliander en TNO presenteerden onlangs de resultaten van een Technologiecluster (TC) rond gaswarmtepompen: “Als je slim gebruik maakt van de mogelijkheden, dan kun je aanzienlijke besparingen bereiken.”

Congresdeelnemers buigen zich over Wijzigingsbesluit alternatieve legionellapreventie

Terwijl de Tweede Kamer op 11 juni a.s. met de minister van Milieu en Infrastructuur overleg voert over een bredere inzet van alternatieve technieken, buigen de aanwezigen van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken zich over het Wijzigingsbesluit in verband met die technieken. “Haast is geboden, want we kunnen nog tot 16 juni a.s. commentaar geven op het concept Besluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit”, aldus congresvoorzitter Eric van der Blom.

Nieuw bestuur voor TVVL

Kennisplatform TVVL heeft een nieuw bestuur. Tijdens de Algemene Vergadering kozen de leden met grote meerderheid van stemmen Henk Willem van Dorp als voorzitter en Joes van Asten als secretaris/penningmeester.

Een derde (middel) grote installateurs gebruikt BIM (+ video’s)

Volgens de initiatiefnemers ISSO, Opleidingsfonds OTIB, TVVL en UNETO-VNI kan BIM leiden naar vernieuwing in de bouwkolom. Uit onderzoek blijkt dat eenderde van de middel (grote) Nederlandse installateurs de 3D software gebruikt. Bij megaprojecten is BIM onmisbaar. Bekijk een video hoe BIM werd ingezet bij de bouw van het nieuwe One World Trade Center in New York.