UKP-NESK-regeling

Ervaringen energieprestatiecontracten scholen (NESK) gepubliceerd

Op dit moment zijn veel contracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen nog inspanningscontracten, terwijl er behoefte is aan (energie)prestatiecontracten. Prestatiecontracten maken de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Steeds meer organisaties sluiten energieprestatiecontracten af. Binnen scholen in Nederland wordt deze contractvorm nog maar in beperkte mate toegepast. Een aantal scholen dat deelneemt aan het NESK-project (NESK = programma ‘Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren’) heeft de eerste stappen op het gebied van prestatieafspraken gemaakt. Kennisdeling en […]

Nederland snakt naar Frisse Scholen

De volgende cases worden in de video besproken: het Christian Huygens College in Eindhoven en de Odyzee school in Goes. Cases De school in Eindhoven bespaart op jaarbasis 130 duizend euro en gebruikt dertig procent minder energie, onder meer door een energiedak en energiezuinige ventilatie en door minder gebruik van kunstmatig licht. Goes is een ‘showcase’ van passief bouwen: dikke isolatiemuren. Door gebruik van zonne-energie is het gebouw energieneutraal. Er is een energiebesparing bereikt van honderd procent en een CO2-reductie van […]

Video van de week: Basisschool wordt gerenoveerd naar energieneutraal

De basisschool Wilgenstam in Rotterdam-Schiebroek, een gebouw uit de jaren vijftig, wordt grondig gerenoveerd. Door toepassing van veel duurzame technieken wordt de school energieneutraal en heeft het 80 procent energie bespaard. Eind november dit jaar wordt de school opgeleverd. Isolatie en ventilatie Het huidige gebouw verbruikte teveel energie door een gebrek aan isolatie. In de nieuwe situatie wordt de karkas van het gebouw voorzien van nieuwe duurzame elementen zodat de schil volledig geïsoleerd is. Er wordt daarnaast raamventilatie toegepast en […]