UNETO-VNI

Taskforce Bouw aan de slag

De Taskforce Bouw van Bernard Wientjes is klaar voor de start. Deze Taskforce krijgt de opdracht de bouwsector te versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen die te maken hebben met de bouw. Zoals het verduurzamen van woningen en nog effectiever gebruik van bouwgrondstoffen.

Systeemdenken voor een snelle energietransitie

Dat was het onderwerp van gesprek in de Ronde Tafel Bijeenkomst op 27 september, georganiseerd door UNETO-VNI in samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting. Het doel? Een gesprek tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheidspartijen (met verschillende perspectieven: vastgoed, installatie, facility etc) over de versnelling van de energietransitie en de rol van de installatiesector daarin. Een vruchtbare sessie en een mooi voorbeeld van de werking en de kracht van het systeem, als de gehele vastgoedketen samenwerkt.

UNETO-VNI: ‘Gebruik de begrotingsruimte voor de energietransitie’

Nu Nederland er financieel beter voor staat, zou de regering fors moeten investeren in de energietransitie, vindt installateurskoepel UNETO-VNI. Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI ziet veel mooie plannen, maar te weinig daadkracht en investeringen. ‘We kunnen honderdduizenden woningen en gebouwen energieneutraal maken. Waarom zet het kabinet daar niet zwaar op in?’