vastgoed

Oproep: pilotprojecten Energie Prestatie Keuring

De Rijksoverheid zoekt naar het ultieme Energie Prestatie Keuring systeem (EPK) voor bedrijven en vastgoedpartijen. Een EPK stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in hun bedrijfspand. Daarom vraagt het Rijk adviseurs, installateurs en ondernemers een pilot aan te leveren.

Gemeenten verduurzamen MOP’s

Een gemeente kan duurzaamheid structureel opnemen in de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning) van de gemeentelijke gebouwen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft RVO in 2013 de ‘Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ gepubliceerd, kortweg Leidraad DMOP.