verduurzaming

Joulz betrekt herontwikkeld duurzaam pand in hartje Rotterdam

Energienetbeheerder Joulz heeft aan het Rotterdamse Willemsplein een duurzaam gerenoveerd hoofdkantoor betrokken. Door toepassing van warmte – en koudeopslag is het certificaat BREEAM Very Good-NL behaald. Herontwikkeling bestaande bouw Joulz tekende in juni 2011 al een huurcontract met projectontwikkelaar LSI. Voorwaarde was wel dat het pand duurzaam herontwikkeld zou worden. Bart Kortekaas, manager Vastgoed bij Joulz: “Vanuit onze duurzame ambities, wilden we ook absoluut geen nieuw gebouw, maar een bestaand pand betrekken. En als Rotterdams bedrijf willen we aanwezig zijn in het hart van Rotterdam. De keuze viel daarom al snel op dit pand aan het Willemsplein. Het is een voormalig opslaggebouw van zo’n 100 jaar oud en stond op de nominatie om gesloopt te worden. Wij hebben het als het ware van de ondergang gered via herontwikkeling.” Het Nieuwe Werken In het pand wordt het Nieuwe Werken toegepast: er […]

VGM NL voor ‘groene agenda’ Bouwend Nederland

Brancheorganisatie VGM NL ondersteunt ‘groene agenda’ van Bouwend Nederland. Jac Bressers, voorzitter van de VGM NL: “Investeren alleen in duurzaamheid is niet voldoende, een duurzame exploitatie is minstens zo belangrijk. Alleen als we die twee aspecten nadrukkelijk met elkaar verbinden, is duurzaam denken en handelen effectief”. Lobby Bressers reageert hiermee op de eerdere uitspraken van de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen. Verhagen gaf daarin onder meer aan dat hij bij de gemeenten wil gaan lobbyen om de grondprijs voor woningen drastisch te verlagen. Ook is Verhagen er voorstander van dat de Nederlandse pensioenfondsen daadwerkelijk gaan investeren in met name infrastructuur in het eigen land: “Ze beleggen overal in infrastructuur. In Amerika, in Rusland …. Maar niet in Nederland”. Groene energie Het derde thema op de agenda van Verhagen is de subsidiering van groene energie. Daarvoor is op dit moment […]

Mariëlle Wieman (NeVaP): “Verlichting belangrijk bij verduurzaming”

Verlichting is het meest belangrijk bij de verduurzaming van winkels. Dit zegt Mariëlle Wieman, directeur van het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NeVaP), een kennis – en innovatieplatform voor de vastgoedexploitatiesector. NeVaP wil de kwaliteit van het vastgoed verbeteren en vooral de innovatie in de vastgoedsector aanjagen. De organisatie is sinds april 2012 officieel lid van het Platform Duurzame Huisvesting. Wieman is een van de bepalende personen binnen het platform en is projectleider van het project ‘Koplopers Retail’. Energiekaart en Duolabel Uit dit project zijn al twee praktische, laagdrempelige instrumenten bij verduurzaming gerold voor de retailbranche: het Duolabel voor winkels en de Energiekaart Winkels. Wieman zit ook in de agendacommissie, waarbij ze mede de strategie van het Platform Duurzame Huisvesting voorbereidt. Wat is de visie van NeVaP op duurzaamheid? Wieman: “We vinden het erg belangrijk om de verduurzaming van vastgoed samen te realiseren; samen als […]

Google investeert driehonderd miljoen in energie-efficiënt datacenter

Google gaat driehonderd miljoen euro extra investeren in het datacenter van Saint-Ghislain in België. Het datacenter van Saint-Gislain is wereldwijd het eerste datacenter van Google dat geen elektrische koeling gebruikt. Werkgelegenheid In april 2007 kondigde Google aan dat het tweehonderdvijftig miljoen euro ging investeren in een energie-efficiënt datacenter in Saint-Ghislain. Het terrein neemt in totaal vijfentachtig hectare in beslag. Meer dan tweeduizend mensen van meer dan vijfentachtig bedrijven (waarvan de meeste uit België) leverden een bijdrage aan het project. Sinds 2010 is het datecenter operationeel. Nu beslist Google om driehonderd miljoen extra te investeren. Tijdens het bouwen van het nieuwe project zullen er driehonderd à driehonderdvijftig mensen aangenomen worden. Hoeveel mensen er uiteindelijk aan de slag kunnen, is volgens het management van Google voorlopig nog niet duidelijk. Koeling met water uit kanaal Het datacenter bedient Google-gebruikers over de hele in […]

Leidraad prestatiecontracten verduurzaming gebouwen vernieuwd

Als leveranciers en opdrachtgevers in hun contracten energiebesparingsprestaties opnemen, bereiken zij sneller de verduurzaming van gebouwen. De leverancier moet dan prestaties en opbrengsten meetbaar en objectief evalueerbaar maken. Zo wordt de transparantie groter. Dit is aantrekkelijk voor zowel de eigenaar als de gebruiker van een gebouw. Agentschap NL stelt nu een vernieuwde leidraad beschikbaar voor prestatiecontracten. Prestatiecontracten Omdat we niet gewend zijn om te werken met prestatiecontracten, is het maken ervan in de praktijk nog niet zo eenvoudig. AgentschapNL heeft daarom een leidraad laten ontwikkelen die u ondersteunt bij het opstellen van prestatiecontracten voor technisch beheer en onderhoud van gebouwen. Deze leidraad biedt u tools om afspraken te maken met uw leverancier over klanttevredenheid, duurzaam beheer, binnenklimaat, optimale kosten en kwaliteit én innovatie. Tips en valkuilen In dit document staan zowel tips en valkuilen voor de opdrachtgevers als voor de […]

“Meest duurzaam gerenoveerde kantoor opgeleverd” (verslag)

Door Irma Thijssen (AgentschapNL) – Op 15 maart is het gerenoveerde kantoor van de provincie Noord-Holland aan het Houtplein in Haarlem officieel geopend door Johan Remkes, Commissaris van de Koningin. Remkes: “Het meest duurzaam gerenoveerde gebouw van Nederland, gebouwd binnen de planning en binnen het budget. Er werken nu anderhalf keer zoveel mensen als eerst, en we besparen alsnog 70 procent energie. Een goed voorbeeld van de overheid.” ‘Het lijkt wel nieuwbouw’ Sinds zes weken is het gebouw na twee jaar renovatie weer in gebruik. Remkes is erg enthousiast: “Het gebouw ziet er van buiten en van binnen heel mooi uit. Ik zie alleen maar tevreden gebruikers. Zij zeggen dingen als: ‘Ik ben vereerd hier te mogen werken’; ‘Alles is hier even mooi’; ‘Het voelt niet als een kantoor’; ‘Het lijkt wel nieuwbouw’. Het is goed dat we hebben gekozen […]

UNETO-VNI: “Innovatie moet installateurs door crisis loodsen”

De installatiebranche heeft dit jaar te kampen met een forse terugval, blijkt uit onderzoek in opdracht van brancheorganisatie UNETO-VNI. Het totale productievolume is sinds 2009 met maar liefst een kwart afgenomen. Innovatie moet deze branche uit de crisis gaan redden. Marktkansen UNETO-VNI ziet ondanks dit bericht wel kansen voor haar branche. Het aandeel installatietechniek in de totale bouwsom wordt steeds groter en neemt – naar verwachting – de komende jaren verder toe. Voorzitter Titia Siertsema: “Ondernemers in de installatiebranche hebben het op dit moment niet makkelijk, maar ze blijven vooruitkijken. Niet bij de pakken neerzitten, maar extra energie steken in innovatie; dat is het signaal dat ik uit de branche keer op keer krijg. Wij helpen onze leden door in een matige conjunctuur innovatiekansen te creëren en te signaleren”. Vooruitzichten Ondanks de positieve houding van de meeste ondernemers, zijn de […]

Case – NIBC Bank van energielabel G naar B

De NIBC Bank in Den Haag heeft een energielabelsprong gemaakt van G naar gemiddeld B. Dit komt mede door de toepassing van warmte – en koudeopslag. Energielabels In vergelijking met de vorige situatie wordt er veertig procent energie bespaard. AgentschapNL heeft NIBC zes energielabelposters uitgereikt. De gebouwen die NIBC Bank huurt, hebben verschillende bouwjaren (1890, 1963 en 1993), waardoor elk gebouw zijn eigen kenmerken heeft. Daarom is er besloten om voor elk gebouw een apart indicatief energielabel te maken en daarvoor haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren. NIBC is daarbij ondersteund door adviseur INNAX. Anton Bukkens, beheerder bij NIBC: “Door voor elk gebouw verbetermaatregelen op maat te bepalen, was ons startpunt helder. Aan de hand van de haalbaarheidsonderzoeken die INNAX voor ons heeft uitgevoerd hebben we met succes de verbetermaatregelen door kunnen voeren”. Besparende maatregelen Het renovatietraject startte in juli 2010 en werd […]

Zo verduurzaam je gemeentelijke panden

Met behulp van de nieuwe Leidraad ‘Verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ kunnen gemeenten hun planmatig onderhoud verduurzamen. Dit meldt de website Gemeente.nu. Besparingscenario’s In de Leidraad staan veel praktijkcases met verschillende besparingsscenario’s. Zo kan bij het vervangen van kozijnen kan ook gelijk voor HR++ glas worden gekozen en ventilatieroosters worden geplaatst. Bij het vervangen van een ketel kan voor een HR-variant gekozen. “Het gaat in feite niet over duurzaamheid, maar over rationele investeringsbeslissingen”, stelt wethouder Huib van Olden van de gemeente Den Bosch in de leidraad. Met het behalen van klimaatdoelstellingen is meteen ook geld te besparen, wordt als een bijkomend voordeel genoemd. Gemeentehuizen, scholen, zwembaden of brandweerkazernes. Ze kunnen veel energiezuiniger in bedrijf zijn, maar hoe regel je dit in de Meerjaren onderhoudsplanning? Stappenplan De leidraad ‘Verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ geeft een stappenplan: Initiatief: het vinden van bestuurlijk […]

“110.000 extra arbeidsjaren door verduurzaming bestaande bouw”

Extra investeringen in energiebesparing van bestaande gebouwen levert extra banen op in de bouw en de leveranciersketen. Dit blijkt uit een scenario-studie van SEO Economisch Onderzoek en CE Delft in opdracht voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu. 110 duizend arbeidsjaren De onderzoekers maken de volgende rekensom: een investering van 2,5 miljard euro leidt tot een netto werkgelegenheid van 67 duizend arbeidsjaren tot 2020. Bij een investering van vier miljard euro leidt het tot 110 duizend arbeidsjaren tot 2020. De bouw zou met deze investeringsinjectie flink geholpen. Veel bouwbedrijven gaan failliet en er zijn veertigduizend werkzoekenden in de bouwsector. Extra investeringen In het onderzoek is ook onderzocht hoeveel investeringen er nodig zijn voor welke energiebesparing. Dit zijn de uitkomsten: Twee procent energiebesparing per jaar tot 2020 vraagt extra investeringen van ongeveer twintig miljard euro. Bij een hoger tempo van energiebesparing […]

3 tips om bestaand vastgoed te verduurzamen (video’s)

Op het Youtube-kanaal van energiebedrijf Nuon staan drie interviews met vastgoedprofessionals over het verduurzamen van vastgoed. En hoe je met verduurzaming je pand beter en sneller kan verhuren dan wel verkopen. Verduurzaming bestaand vastgoed In het eerste filmpje legt Estien Bicker van vastgoedbelegger ProWinko uit hoe zij een bestaand kantoor in Amstelveen gaat verduurzamen. Het doel is om een zo groen mogelijk gebouw neer te zetten. De investeringen verdienen zich terug in waardering van beleggers en gebruikers. Hoe ze dat doen hoor je in deze video. Rob Kuipers is product – en contractmanager onderhoud bij ABN AMRO. In deze video hoor je wat ABN AMRO doet aan duurzaamheid in hun panden. Kuipers: “De meeste panden van ons zijn aangesloten op stadsverwarming en maken gebruik van warmte – en koudekoeling. Het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Zuidas is weliswaar twaalf jaar […]

“Menselijke factor wordt belangrijker in 2013”

Energievastgoed maakte een rondgang de (duurzame) vastgoedbranche en vroeg hen naar hun hoogte – en dieptepunt van 2012. Hierbij het eerste deel. Bas Ambachtsheer is directeur van Cofely Energy Solutions, onderdeel van Cofely dat op zijn beurt onderdeel is van het Franse concern GDF-Suez, het grootste nutsbedrijf ter wereld. In Nederland realiseert Cofely Energy Solutions onder meer warmte – en koudecentrales, zoals aan de Amsterdamse Ij-Dock. Lees hier over een casebeschrijving op de website Platform Duurzame Huisvesting. Lees ook een eerder interview met hem: ‘De verduurzaming van Nederland begint pas’. Annemarie van Doorn is directeur van de Green Business Club en onafhankelijk adviseur duurzame ontwikkeling. Voorheen was ze werkzaam bij ABN AMRO als vice-president ‘speciale projecten’ en adviseur duurzame ontwikkeling. Lees hier een eerder interview met haar over de verduurzaming van de Zuidas. 1. Wat vond u het hoogtepunt van 2012 op het gebied van duurzame commerciële […]

Reacties op Toolkit Duurzame Winkelcentra (videos)

Medio 2011 is de Toolkit Duurzame Winkelcentra gelanceerd. De Toolkit Duurzame Winkelcentra is een praktisch instrument om winkelcentra duurzaam te ontwikkelen, te realiseren en te exploiteren. Het boek biedt concrete handvatten om winkelcentra op diverse aspecten te verduurzamen. De Toolkit is gebaseerd op de certificering BREEAM-NL. De Toolkit is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met ontwikkelaar AM, Corio Nederland, SCM Europe, Grontmij Vastgoedmanagement en Ahold Vastgoed. Video-interviews Bekijk hieronder de interviews met de betrokken partijen. Achtereenvolgens komen de volgende sprekers aan bod: Peter Hameetman, directeur AM Duurzaam, wordt gezien als de grondlegger van de toolkit: “We moeten gaan werken aan een visie die verder gaat dan de technische mogelijkheden of de winkel zelf. Wat is een duurzaam winkelcentrum? Hoe kan dat een waardevolle ontmoetingsplek worden?” John Vos, adjunct-directeur vastgoed van de Blokker Holding: “We kunnen het alleen met […]