VGM NL

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL)

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) is dé belangenbehartiger voor vastgoed- en VvE-managers in Nederland. De organisatie vertegenwoordigt meer dan honderd vastgoed- en VvE-managementondernemingen, hier werken circa drieduizend vastgoedprofessionals. Een belangrijke doelstelling van VGM NL is het professionaliseren van de vastgoedmanagementsector als geheel en de Vastgoed- en VvE-manager in het bijzonder. De bij VGM NL aangesloten vastgoed- en VvE managers zijn, mede op basis van informatie uit de VGM NL Database, goed opgeleide vakmensen met kennis van zaken. Trends en ontwikkelingen VGM […]

VGM NL bestaat 5 jaar

Op 25 september jl. organiseerde VGM NL, dé belangenbehartiger voor Vastgoedmanagers en VvE managers in Nederland, haar vijfjarig bestaan. In Artis stond ‘de evolutie in vastgoedmanagement’ centraal. In de bijlage de Special, uitgegeven voor Media Sponsor Property NL én de films van de dag, sprekers en gevoerde discussies.

VGM NL start meldpunt knelpunten Warmtewet

Op 11 juni 2013 is de aangepaste Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen. Door de wet moeten exploitanten van alle collectieve warmtenetten (stadsverwarming, WKO-systemen, blokverwarmingsinstallaties) vanaf 1 januari 2014 voldoen aan diverse eisen. VGM NL opent per direct een ‘Meldpunt Warmtewet’ voor haar leden, opdrachtgevers en de genoemde brancheorganisaties.

VGM NL voor ‘groene agenda’ Bouwend Nederland

Brancheorganisatie VGM NL ondersteunt ‘groene agenda’ van Bouwend Nederland. Jac Bressers, voorzitter van de VGM NL: “Investeren alleen in duurzaamheid is niet voldoende, een duurzame exploitatie is minstens zo belangrijk. Alleen als we die twee aspecten nadrukkelijk met elkaar verbinden, is duurzaam denken en handelen effectief”. Lobby Bressers reageert hiermee op de eerdere uitspraken van de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen. Verhagen gaf daarin onder meer aan dat hij bij de gemeenten wil gaan lobbyen om de grondprijs voor […]