Wet Milieubeheer

Wegwijs in de informatieplicht

Het Carmelcollege, de gemeente Arnhem en Facilicom Energiemanagement gaan hun ervaring met de informatieplicht komende maanden met het bredere werkveld delen. Zo hopen zij, aan de hand van hun eigen praktijk, andere scholen en gemeenten vooruit te helpen.

Webinar informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Tijdens de webinar op dinsdag 11 december hoort u wat de informatieplicht inhoudt, voor wie die geldt, hoe de systematiek van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing werkt en welke acties u moet ondernemen om aan de informatieplicht te kunnen voldoen.

“Vastgoedeigenaar kan 15 procent energie besparen met minimale investeringen”

In een gemiddeld kantoor kan gemiddeld 15 procent energie bespaard worden, maar de gemiddelde vastgoedeigenaar of gebruiker ligt hier niet wakker van. Dit terwijl de Wet Milieubeheer energiebesparende maatregelen verplicht. Selina Roskam, programma-adviseur energiebesparing bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht dat hier strenger op gecontroleerd gaat worden.