woningcorporaties

Actualiteitencollege over verduurzaming vastgoedportefeuilles

Op donderdag 8 november organiseert DWA een Actualiteitencollege ‘Verduurzaming vastgoedportefeuilles’. Voor corporaties is de transitie naar aardgasvrij een van de grote uitdagingen voor de komende tijd. In 2050 (in bepaalde gemeenten eerder) moeten alle woningen aardgasvrij en CO2-neutraal zijn. Welke keuzes maak je? Wat doe je eerst en wat daarna?

Deal Blok en Aedes van de grond

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met de vereniging van woningcorporaties Aedes. Dat schrijft minister Stef Blok van Wonen aan de Tweede Kamer. Deal De corporaties accepteren de verhuurdersheffing die in het Woonakkoord was afgesproken, mits zij in staat worden gesteld om voldoende te verdienen om de heffing te betalen. De corporaties ontvangen de vierhonderd miljoen euro voor energiebesparende investeringen uit het Energieakkoord. Met deze afspraak wordt de vierhonderd miljoen euro definitief bestemd voor verhuurders in de sociale huursector. Verder vervalt de zogeheten integratieheffing BTW. Voor de corporaties levert dit een voordeel op van zestig miljoen euro per jaar. Splitsing en Waarborg Belangrijk onderdeel van de afspraak is het scheiden van de sociale activiteiten van de corporaties van hun commerciële activiteiten. Aedes en het kabinet onderkennen het belang van het beperken van de financiële risico’s en het voorkomen van verstoringen op de vrije markt. Corporaties gaan daarom hun sociale activiteiten splitsen […]